Bez ofert na leasing automatów z przekąskami i napojami do pociągów PKP IC

Bez ofert na leasing automatów z przekąskami i napojami do pociągów PKP IC

Do PKP Intercity nie wpływała żadna oferta na dostawę 148 automatów vendingowych w formie leasingu do 60 wagonów osobowych typu Combo i 14 składów ED74 wraz z usługą ich serwisowania i obsługą.

Na sfinansowanie zamówienia podstawowego przewoźnik zamierzał przeznaczyć 16 482 135,26 zł brutto, a z prawem opcji 20 695 185,38 zł brutto.

Zamówienie obejmowało  leasing bez opcji wykupu fabrycznie nowych 74 szt. automatów vendingowych na napoje zimne i przekąski, oraz 74 szt. automatów vendingowych na napoje ciepłe.

W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązany był do świadczenia kompleksowej usługi serwisowej dostarczonych automatów wraz z ich zatowarowaniem , a także przeszkolenie personelu przewoźnika z podstawowej obsługi urządzeń.

Okres leasingu automatów vendingowych miał trwać od 24 do 48 miesięcy (podstawowy okres leasingu), z możliwością zastosowania prawa opcji w zakresie przedłużenia okresu leasingu o kolejne 12 miesięcy (rozszerzony okres leasingu).

O wyborze wykonawcy zdecydować miały trzy kryteria: cena jednostkowa brutto opłaty leasingowej – waga 45 pkt, cena jednostkowa brutto opłaty za usługi serwisowe i obsługę – waga 45 pkt oraz cena jednostkowa brutto opłaty za wydawanie poczęstunków awaryjnych – waga 10 pkt.

Nim przewoźnik ogłosił postępowanie, wystosował zapytanie o oferty na leasing 148 urządzeń. Po zakończeniu postępowania, w połowie lipca 2019 r. PKP Intercity poinformowało, że wiedza przekazane przez uczestników RFI pozwoliła zweryfikować oczekiwania spółki dotyczące zamówienia na automaty vendingowe.