PKP IC unieważniło przetarg na leasing automatów z przekąskami i napojami

PKP IC unieważniło przetarg na leasing automatów z przekąskami i napojami

PKP Intercity dopełniło formalności i unieważniło przetarg na dostawę 148 automatów vendingowych w formie leasingu do 60 wagonów osobowych typu Combo i 14 składów ED74 wraz z usługą ich serwisowania i obsługą. Do przewoźnika nie wpływała żadna oferta.

Na sfinansowanie zamówienia podstawowego przewoźnik zamierzał przeznaczyć 16 482 135,26 zł brutto, a z prawem opcji 20 695 185,38 zł brutto.

Zamówienie obejmowało  leasing bez opcji wykupu fabrycznie nowych 74 szt. automatów vendingowych na napoje zimne i przekąski, oraz 74 szt. automatów vendingowych na napoje ciepłe.

Nim przewoźnik ogłosił postępowanie, wystosował zapytanie o oferty na leasing 148 urządzeń. Po zakończeniu postępowania, w połowie lipca 2019 r. PKP Intercity poinformowało, że wiedza przekazane przez uczestników RFI pozwoliła zweryfikować oczekiwania spółki dotyczące zamówienia na automaty vendingowe.