PKP Intercity chce kupić automaty vendingowe do wagonów COMBO

PKP Intercity chce kupić automaty vendingowe do wagonów COMBO

PKP Intercity ogłosiło postępowanie na dostawa 30 automatów vendingowych do 15 wagonów osobowych typu Combo wraz z usługą ich serwisowania. Przetarg zawiera prawo opcji polegające na dostawie dodatkowych urządzeń.

Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa fabrycznie nowych automatów, w tym 15 automatów na napoje zimne i przekąski oraz 15 automatów na napoje ciepłe. Dodatkowo wykonawca zobowiązany będzie do montażu automatów w 15 wagonach, zajmie się ich serwisowanie oraz przeszkoli personale z obsługi urządzeń.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie zamówienia w terminie nie dłuższym niż 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Przewoźnik  przewiduje zastosowanie do zamówienia prawa opcji polegające na dostawie kolejnych 118 automatów vendingowych (59 szt. na napoje zimne i przekąski oraz 59 szt. na napoje ciepłe) oraz montażu urządzeń w 45 wagonach osobowych typu Combo oraz 14 składach ED74 jak również świadczenia kompleksowych usług serwisowych automatów vendingowych przez okres kolejnych 48 miesięcy (liczonych od momentu zakończenia podstawowego okresu świadczenia usług serwisowych).

Na oferty przewoźnik czeka do 27 czerwca 2022 r. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.

Przypomnijmy, że temat automatów vendingowych pojawił się w połowie czerwca 2019 r., kiedy to PKP Intercity ogłosiło dialog techniczny na dostawę takich maszyn. W kwietniu 2021 r. przewoźnik wystosował zapytanie o oferty na leasing 148 urządzeń. Wiedza przekazane przez uczestników pozwoliła zweryfikować oczekiwania spółki i ogłosić przetarg. Niestety w postępowaniu nie zgłosiła się żadna firma. Choć na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 16 482 135,26 zł brutto, a z prawem opcji 20 695 185,38 zł brutto przetarg został unieważniony. Po tym nie powiedzeniu w listopadzie 2021r. spółka ponownie ogłosiła zapytanie dotyczące takich maszyn. Decyzja ta zbiegła się z odbiorem ostatniego z 60 zamówionych wagonów COMBO.

Warto dodać, że od 12 czerwca 2022 r. PKP Intercity będzie obsługiwało składami ED74 pociąg IC „Boznańska” relacji Kraków – Wrocław – Kraków,  a pod koniec czerwca pociągi IC „Morcinek” relacji Wrocław/Katowice – Lublin – Wrocław/Katowice