Jedna firma zainteresowana obsługą i zatowarowywaniem automatów vendingowych dla PKP Intercity

Jedna firma zainteresowana obsługą i zatowarowywaniem automatów vendingowych dla PKP Intercity

Od kilku lat PKP Intercity stara się wyleasingować lub kupić automaty z przekąskami. Obecnie przewoźnik bada jedyna złożona ofertę. Równolegle spółka rozeznała rynek ws. obsługi urządzeń.0

Marta Ziemska z biura prasowego PKP Intercity poinformowała „Kolejowy Portal”, że na RFI w sprawie obsługi i zaopatrywania automatów vendingowych odpowiedziała jedna firma.

Po weryfikacji przedstawionych informacji PKP Intercity podejmie decyzję co do dalszych działań – dodała Ziemska

Przypomnijmy, że przedmiotem zapytania o informację było prowadzenie sprzedaży artykułów spożywczych i napojów ciepłych oraz zimnych (z wyłączeniem napojów alkoholowych) z automatów vendingowych, świadczenie kompleksowych usług obsługi (wraz z obsługą reklamacji i obsługą systemu płatności) automatów vendingowych wraz z ich zatowarowywaniem.

Potencjalny wykonawca będzie prowadził sprzedaż produktów z automatów vendingowych na własny rachunek.

Model biznesowy

W modelu biznesowym zaproponowanym przez przewoźnika, spółka udostępni automaty vendingowe w wagonach Combo oraz jednostkach ED74. W każdym pojeździe znajdować się będzie 1 automat na napoje zimne i przekąski oraz 1 automat na napoje ciepłe.

Okres obowiązywania umowy ma wynieść około 48 miesięcy.

Opis projektu

Pojazdy wyposażone w maszyny vendingowe będą jeździły po terenie całej Polski, w związku z tym proces zatowarowania będzie musiał odbywać się w konkretnych lokalizacjach.

PKP Intercity planuje się, że ok. 70% pojazdów będzie w planowym ruchu pociągów, natomiast reszta stanowić będzie rezerwę taborową (na czas przeglądów, remontów, awarii, wypadków itp.).

Przedmiot RFI obejmował wszystkie automaty (w pociągach kursowych oraz w rezerwie). Planowany orientacyjny termin rozpoczęcia ewentualnej współpracy (na podstawie oddzielnego postępowania zakupowego): kwiecień – czerwiec 2025 r.

Wymagania do usługi

Usługa ma być świadczona całodobowo, 7 dni w tygodniu, włączając w to weekendy i święta. Przewoźnik informuje, że godziny zatowarowania będą porami nocnymi pomiędzy ostatnim kursem danego składu, a pierwszym kursem danego składu rano. Spółka dopuszcza jednak możliwość obsługi maszyn vendingowych również w innych terminach. PKP Intercity wymaga, aby w każdym składzie wyruszającym danego dnia rano w pierwszy kurs handlowy maszyny vendingowe były zatowarowane co najmniej w 80%.

PKP Intercity zastrzegało sobie możliwość korzystania z produktów z automatów vendingowych podczas sytuacji nadzwyczajnych (takich jak m.in.: znaczne opóźnienia pociągów, awarie ogrzewania, awarie klimatyzacji itp.), pod warunkiem dostępności produktów.

Przetarg na dostawę automatów

Pod koniec wakacji PKP Intercity otworzyło oferty w przetargu na dostawę 30 automatów vendingowych. Postępowanie zawiera prawo opcji pozwalające na zakup kolejnych 118 urządzeń.