PKP Intercity otrzyma z UE łącznie miliard złotych

PKP Intercity otrzyma z UE łącznie miliard złotych

W siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych odbyło się podpisanie aneksów zwiększających dofinansowanie do projektów taborowych oraz infrastrukturalnych prowadzonych przez PKP Intercity. Dzięki temu kolejowa spółka otrzyma z Unii Europejskiej łącznie miliard złotych. 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 PKP Intercity realizuje obecnie dwa strategiczne projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności – „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”. Ich łączna wartość wynosi ponad 2,5 mld zł brutto.

– Znaczące środki z Unii Europejskiej, które sprawnie wykorzystuje nasz beneficjent PKP Intercity, w dalszym ciągu przyczyniają się do poprawy komfortu podróży pasażerów. Podpisane aneksy zwiększające kwotę dofinansowania, to kolejny krok ku poprawie standardów, którymi odznacza się polska kolej – mówi Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw
dla PKP Intercity S.A.”
Łącznie
Dotychczasowa kwota dofinansowania/

% dofinansowania

402 mln zł

*dofinansowanie na poziomie 50%

252 mln zł

* dofinansowanie na poziomie 32,43%

654 mln zł
Kwota zwiększająca dofinansowanie po zawarciu aneksów113 mln zł244 mln zł357 mln zł
Całkowita kwota po aneksie zwiększającym poziom dofinansowania do 64%515 mln zł496 mln zł1 mld zł
Dotychczas otrzymane dofinansowanie dla projektów  323 mln zł235 mln zł558 mln zł

– Wsparcie Unii Europejskiej jest niezwykle ważne w prowadzonych przez nas działaniach inwestycyjnych. Możemy bowiem skutecznie realizować strategię mającą na celu unowocześnienie parku taborowego – tłumaczy Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity. Już dziś pasażerowie podróżują na pokładach 335 wagonów, które udało się zmodernizować dzięki unijnemu dofinansowaniu.

– Dotychczas otrzymane wsparcie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dla obydwu projektów, w ramach pierwotnego poziomu dofinansowania, to kwota 558 mln zł z 654 mln zł. To oznacza, że Spółka wykorzystała dofinansowanie na poziome 85% – dodaje Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity.

Blisko 400 wagonów i lokomotyw z unijnym dofinansowaniem

Wśród nich jest 60 innowacyjnych, wielofunkcyjnych wagonów COMBO zwiększających dostęp do kolei dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi oraz osób podróżujących z rowerami, a także 60 wagonów z przedziałami klasy pierwszej i bezprzedziałową częścią klasy drugiej oraz 125 wagonów typu 111A-20. Wymienione wagony zostały zmodernizowane przez PESA Bydgoszcz w konsorcjum z Pesa Mińsk Mazowiecki [dawniej: ZNTK Mińsk Mazowiecki]. Dodatkowo poznańska Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski zmodernizowała 90 wagonów drugiej klasy. Dofinansowanie przyczynia się także do wzmocnienia parku taborowego PKP Intercity o 53 lokomotywy. W 2020 roku środki unijne współfinansowały zakup najnowocześniejszych w Polsce lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin. Pojazdy rozwijają prędkość do 160 km/h i prowadzą pociągi PKP Intercity na terenie całego kraju. Dodatkowo w trakcie realizacji jest umowa na modernizację 13 manewrowych lokomotyw spalinowych serii SM42 przystosowanych również do prowadzenia pociągów pasażerskich – Spółka odebrała już 6 takich pojazdów. W realizacji pozostaje również zadanie dotyczące modernizacji 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 ze zwiększeniem maksymalnej prędkości ze 125 km/h do 160 km/h.

W ramach projektów PKP Intercity inwestuje także w stacje postojowe na terenie całej Polski. Przebudowane zostały już bocznice w Olsztynie i Kołobrzegu. Trwa obecnie kompleksowa modernizacja stacji Szczecin Zaleskie Łęgi, a na bocznicy w Krakowie rozpoczęła się modernizacja sieci sprężonego powietrza oraz modernizacja instalacji wodnej. Trwają również prace modernizacyjne przy kanałach rewizyjnych w lokomotywowni we Wrocławiu, gdzie budowana jest także automatyczna myjnia taboru. Podobna myjnia powstanie także na stacji Kraków Główny Zachód. Stacja postojowa w Warszawie wzbogaciła się o urządzenia myjące do myjni oraz tokarkę podtorową, a we Wrocławiu przebudowywane są kanały w hali całopociągowej oraz kanały rewizyjne w wagonowni.

Z dofinansowaniem unijnym PKP Intercity zakupiło 7 pojazdów szynowo-drogowych, które są wykorzystywane na stacjach postojowych w Gdyni, Krakowie, Przemślu oraz Warszawie. Trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji infrastrukturalnych.