PKP Intercity ogłosiło przetarg na dostawcę Internetu w wagonach

PKP Intercity ogłosiło przetarg na dostawcę Internetu w wagonach

PKP Intercity ogłosiło przetarg na wybór przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który zapewni dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi dla osób podróżujących wagonami wchodzącymi w skład pociągów uruchamianych przez spółkę.

Oprócz świadczenia stałej usługi dostępu do sieci Internetu, PKP Intercity wymaga zbierania i przechowywane logów dotyczących realizowanych połączeń, zdalnego zarządzania urządzeniami sieciowymi zainstalowanymi w wagonach czy przesyłanie raportów wykazujących liczbę użytkowników, wielkość transferu upload/download, czasy sesji.

Przewoźnik wymaga również, aby w przypadku konieczności podjęcia przez wykonawcę działań bezpośrednio na pojeździe, czas dojazdu do stacji postojowej, na której dostępny będzie
pojazd, był nie dłuższy niż 30 minut od momentu zgłoszenia. Stacje postojowe, na których mogą być dostępne pojazdy objęte umową, znajdują się w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Gdyni, Przemyślu, Szczecinie, Lublinie oraz Białymstoku.

Liczba wagonów objętych umową będzie zmienna i wyniesie minimalnie 450, a maksymalnie 786 wagonów wchodzących w skład pociągów uruchamianych przez przewoźnika.

Usługa będzie świadczona w okresie 24 od dnia zawarcia umowy.

PKP Intercity planuje przeprowadzenie dwóch etapów postępowania. Etap I to złożenie ofert formalnych i handlowych wstępnych oraz ocena formalna ofert na podstawie złożonych dokumentów. W II etapie zostaną zaproszeni oferenci do negocjacji podczas których złożone zostaną ostateczne oferty handlowe. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.

Oferty można składać do 2 września do godz. 14:00

Przypomnijmy, że w styczniu 2021 r. PKP Intercity sondowało ceny udostępniania Internetu po WiFi w wagonach. Dowiedzieliśmy się wówczas, przewoźnik chce aby łączenie do sieci WiFi umożliwiało dwa sposoby logowania użytkowników: jako „gość” bez podawania jakichkolwiek danych (sesji ograniczona czasowo do 15 minut) oraz z podaniem adresu e-mail (sesja bez ograniczeń czasowych).