Newag wykona naprawy P4 lokomotyw SU4210 PKP IC

Newag wykona naprawy P4 lokomotyw SU4210 PKP IC

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 10 lokomotyw spalinowych serii SU4210 typ 6DI. Prace wykona Newag.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik przeznaczył kwotę 29 620 503,30 zł brutto a Newag złożył ofertę w wysokości 20 413 892,05 zł brutto. Dodatkowo nowosądecka firma udzieli na okres 12 miesięcy gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę lokomotyw po wykonanych naprawach.

Druga ofertę w postępowaniu w opiewająca na 24 904 331,27 zł brutto złożyła spółka PKP Cargotabor.

Przypomnijmy, że podczas Targów Kolejowych TRAKO 2013, PKP Intercity podpisało umowę z Newag S.A. na modernizację 20 lokomotyw spalinowych typu SM42, w tym 10 lokomotyw dwuagregatowych (typ 6Dl) wyposażonych w układ zasilania składu pociągu w energię elektryczną oraz 10 lokomotyw jednoagregatowych (typ 18D), które przewoźnik także wysłał na naprawy P4.