PKP Intercity wysyła 10 lokomotyw SM42 na naprawy P4

PKP Intercity wysyła 10 lokomotyw SM42 na naprawy P4

PKP Intercity ogłosiło przetarg na wykonanie naprawy okresowej 10 lokomotyw spalinowych serii SM42 typ 18D, na 4-tym poziomie utrzymania.

Zakres naprawy, obejmuje wykonanie stałego zakresu naprawy, wg ramowego zakresu określonego w DSU, obejmującego przegląd, naprawę lub wymianę podzespołów i zespołów połączoną z częściowym ich demontażem oraz naprawą lub wymianą elementów zużytych bądź uszkodzonych oraz prac wykraczających poza stały zakres naprawy i uzupełnienie ewentualnych braków według potrzeb.

Umowa zostanie zawarta na okres do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania naprawy każdej z dostarczonych do naprawy lokomotyw w terminie do 65 dni roboczych.

PKP Intercity wymaga aby wykonawca udzielił rękojmi i gwarancji na pracę lokomotywy po wykonanej naprawie przez co najmniej 12 miesięcy, 18 miesięcy na malaturę (malowanie farbami chemoutwardzalnymi bez całkowitego usunięcia starej powłoki z zastosowaniem powłoki antygraffiti) oraz 36 miesięcy na silnik spalinowy z prądnicą główną.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, przewoźnik kierować się będzie dwoma kryteriami: cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga kryterium 85 pkt oraz okresem gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę lokomotyw po wykonanych naprawach – waga kryterium 15 pkt.

Oferty można składać do 20 września 2021 r. do godz. 12:00.

Przypomnijmy, że podczas Targów Kolejowych TRAKO 2013, PKP Intercity podpisało umowę z Newag S.A. na modernizację 20 lokomotyw spalinowych typu SM42, w tym 10 lokomotyw jednoagregatowych (typ 18D)  oraz 10 lokomotyw dwuagregatowych (typ 6Dl) wyposażonych w układ zasilania składu pociągu w energię elektryczną, które przewoźnik także wysłał na naprawy P4. Do przewoźnika wpłynęły dwie oferty, które zmieściły się w zaplanowanym budżecie.