MI: mieszkańcy Łodzi posiadają bardzo bogatą ofertę przewozową

MI: mieszkańcy Łodzi posiadają bardzo bogatą ofertę przewozową

Poseł Krzysztof Piątkowski skierował do Ministerstwa Infrastruktury interpelację w sprawie niekorzystnych dla mieszkańców Łodzi i regionu zmian w nowym rocznym rozkładzie jazdy PKP Intercity.

Jak przypomniał poseł Piątkowski, od 12 grudnia 2021 roku zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy PKP Intercity, który miał zapewnić m.in., krótsze podróże na kolejnych trasach, poprawę połączeń oraz coraz wyższy komfort podróżowania. Tymczasem jak zauważa parlamentarzysta wprowadzono w nim wiele zmian niekorzystnych dla mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego.

– Po pierwsze zlikwidowano TLK „Karpaty” i TLK ”Karkonosze” kursujące przez Łódź, co pozbawiło łodzian bezpośredniego połączenia z Jelenią Górą i Szklarską Porębą i zmniejszyło liczbę porannych połączeń do Gdyni i Zakopanego – wylicza Piątkowski.

Jak dodaje, po wprowadzonych zmianach, stolica województwa i trzecie pod względem liczby mieszkańców polskie miasto, ma tylko jedno bezpośrednie połączenie do Zakopanego, z wyjazdem po godz. 16.00 i przyjazdem na miejsce po godz. 22.00, co zwłaszcza w okresie zimowych wyjazdów stanowi wybitnie dużą niedogodność.

Poseł zapytał więc czy zmiany były konsultowane z mieszkańcami.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował, że resort nie planuje przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami regionów, których zmiany dotyczą. Dodał jednak, że organizator wraz z operatorem każdorazowo analizują propozycje, sugestie oraz wnioski strony społecznej w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych połączeń kolejowych i w uzasadnionych przypadkach je wdraża.

Poseł chciał poznać okoliczności dlaczego w ramach deklarowanej poprawy połączeń spółka pogarsza skomunikowanie trzeciego, co do wielkości miasta w Polsce z głównymi krajowymi destynacjami turystycznymi.

Przedstawiciel Ministrostwa wytłumaczył że pasażerowie zamierzający udać się do Zakopanego oprócz bezpośredniego połączenia realizowanego pociągiem IC „Witkacy” mogą również skorzystać z połączeń z przesiadką w Krakowie. Natomiast podróżni planujący udać się do Jeleniej Góry/Szklarskiej Poręby mogą skorzystać z wielu połączeń w ciągu doby z dogodną przesiadką we Wrocławiu.

– Zmiana trasy przejazdu pociągu TLK „Karkonosze” przez Katowice wynika z wprowadzenia przez zarządcę infrastruktury nocnych przerw w ruchu związanych z pracami inwestycyjnymi prowadzonymi w obrębie stacji Łódź Kaliska – zaznaczył Bittel.

W odniesieniu do pociągu TLK „Karpaty” wiceminister poinformował, że w trakcie prac nad ofertą przewozową edycji 2021/2022 zaplanowano trasę przejazdu pociągu z uwzględnieniem postoju handlowego na stacji Łódź Widzew. Jednakże w czasie prac konstrukcyjnych rozkładu jazdy konieczne stało się usunięcie tzw. „wjazdu kieszeniowego” na ww. stację m.in. z uwagi na konieczność dostosowania godzin przejazdu na dalszej części trasy przebiegu pociągu, tj. w obrębie węzła krakowskiego, który obecnie modernizowany.

– Zarządzenie postoju pociągu TLK „Karpaty” na stacji Łódź Widzew spowodowałoby nie tylko wydłużenie czasu przejazdu, lecz także brak możliwości znalezienia trasy na wykresach ruchu w obrębie opisanego wyżej węzła krakowskiego – podkreśla.

Poseł zapytał również czy resort będzie apelował do spółki o zmianę nowego rocznego rozkładu jazdy, tak by nie defaworyzował łodzian.

Andrzej Bittel zaznaczył, że mieszkańcy Łodzi posiadają bardzo bogatą ofertę przewozową nie tylko pociągów, których organizatorem jest minister właściwy ds. transportu, lecz także pociągów regionalnych.

– Stwierdzenie, że łodzianie są defaworyzowani jest nadużyciem. W przypadku braku zatrzymania pociągu PKP Intercity w Łodzi, istnieje możliwości dojazdu, na przykład do Warszawy, i kontynuowanie podróży pociągami dalekobieżnymi – zauważył wiceminister.

Przedstawiciel resortu dodał, że zadaniem organizatora międzywojewódzkich przewozów kolejowych jest zapewnienie realizacji połączeń na terenie całego kraju a modyfikacja jednego elementu w tak złożonej konstrukcji, jakim jest roczny rozkład jazdy pociągów międzywojewódzkich i międzynarodowych, powoduje lawinowe zmiany w całej konstrukcji.