Lubelskie wygospodarowało w budżecie na 2021 rok 146 mln zł na zakup nowych pociągów

Lubelskie wygospodarowało w budżecie na 2021 rok 146 mln zł na zakup nowych pociągów

Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli budżet na 2021 rok. Wydatki wyniosą 1,222 mld zł z czego inwestycje pochłoną 572,77 mln zł. Samorząd dofinansuje również regionalne przewozy kolejowe kwotą 85,07 mln zł.

– Na inwestycje przeznaczymy ponad 570 mln zł. Na drogi wydamy ponad 289 mln zł, zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych to kolejne 146 mln zł zaś ochrona środowiska i służba zdrowia to łącznie 62 mln zł. Wsparciem będą też środki z Unii Europejskiej w ramach RPO. Mówiąc krótko, to budżet proinwestycyjny – wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Główny kierunek inwestycji w budżecie województwa na 2021 rok to rozbudowa dróg na kwotę 289,13 mln zł.

Drugi kierunek zadań inwestycyjnych to zakup kolejowych pojazdów szynowych do realizacji przewozów regionalnych w kwocie 146,62 mln zł, ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Przypomnijmy, że pod koniec 2019 r. podpisana została umowa pomiędzy spółką Newag a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na dostawę ośmiu nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls 2.

Nowe dwuczłonowe pojazdy przeznaczone będą do obsługi kolejowego, regionalnego ruchu pasażerskiego na liniach zelektryfikowanych i zostaną wyposażone m.in. w nowoczesne, oszczędne zespoły napędowe zapewniające prędkość do 160 km/h oraz urządzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS/ETCS). Pojemność pojazdów będzie dostosowana do potrzeb pasażerskich odnotowywanych na obszarze województwa, przy czym w razie większego zapotrzebowania, możliwe będzie ich łączenie w zespoły do trzech sztuk w ramach tzw. trakcji wielokrotnej.

Zakupione pojazdy zastąpią najstarsze niezmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne serii EN57 eksploatowane na zelektryfikowanych liniach kolejowych województwa lubelskiego.