LTG Infra poprawi jakość usług kolejowych

LTG Infra poprawi jakość usług kolejowych

Ministerstwo Transportu i Komunikacji oraz LTG Infra podpisały umowę o finansowaniu infrastruktury kolejowej. Finansowanie przez państwo pozwoli spółce Litewskiej Grupy Kolejowej zapewnić utrzymanie infrastruktury, poprawić jakość świadczonych usług i zaoferować atrakcyjne taryfy usług dla biznesu.

Minister transportu i komunikacji Marius Skuodis, który podpisał umowę, powiedział, że bardzo ważne jest, aby państwo miało konkurencyjny system kolejowy w całym łańcuchu logistycznym, a w obecnej sytuacji geopolitycznej jeszcze ważniejsze jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania kolei.

– Od ubiegłego roku z powodu różnych sankcji i związanych z nimi przyczyn spadł transport towarów, co niewątpliwie odbije się negatywnie na wynikach firmy. W obecnej sytuacji geopolitycznej musimy zintensyfikować wysiłki, aby zapewnić sprawne działanie kolei, zachęcić jak najwięcej ładunków z Zachodu i wypracować nowe kierunki logistyki kolejowej – podkreślił minister transportu i komunikacji.

Zdaniem Skuodisa od zeszłego roku z powodu sankcji przewieziono znacznie mniej towarów, a na wyniki firmy niewątpliwie negatywnie wpłynie malejący wolumen przewozów ze Wschodu w związku z wojną rosyjską na Ukrainie.

– Sytuacja geopolityczna tylko przyspieszyła decyzje o wsparciu państwa, bo wraz ze spadkiem przewozów trzeba zadbać o niezbędne funkcjonowanie kolei i stworzyć warunki do pomocy przedsiębiorstwom, które wybierają kolej do przewozu towarów – dodał.

Do tej pory litewska sieć kolejowa utrzymywana była wyłącznie przez użytkowników infrastruktury. Zdaniem Skuodisa, finansowanie infrastruktury kolejowej zmniejszy utracone przychody LTG Infra, a jednocześnie spełni oczekiwanie państwa, by oferować przedsiębiorcom atrakcyjne opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej i uniknąć nagłych zmian taryf. Ponadto promowanie podróży pasażerskich pociągiem i kolejowym transportem towarowym jest jednym z priorytetowych elementów Zielonego Ładu.

LTG Infra traci rocznie 45 mln euro przychodów. Kwota ta może ulec zmianie ze względu na rozpoczętą przez Rosję wojnę na Ukrainie i sankcje nałożone na firmy, zmniejszenie wolumenu tranzytu w Kaliningradzie. Rząd podjął już decyzję o przeznaczeniu 20 mln euro do LTG Infra.

– Litwa może stać się liderem ekologicznego transportu towarowego, co również wymaga wkładu państwa. W innych krajach powszechne jest współfinansowanie rozwoju infrastruktury kolejowej. Finansowanie publiczne pozwala nam zapewnić płynny ruch pociągów, przyciągnąć przedsiębiorstwa do transportu towarów na części lub wszystkich dystansach poprzez konkurencyjne ceny w zielonych kilometrach koleją. Ze względu na wszechstronność swojej sieci kolejowej mogą przewozić różnorodne rodzaje ładunków – zauważa Karolis Sankovski, prezes LTG Infra.

Zdaniem Sankovskiego, w celu zamortyzowania spadających przychodów spółka kontynuuje rozpoczętą kilka lat temu cyfryzację i automatyzację operacji, pozyskiwanie usług od uczestników rynku oraz optymalizację funkcji operacyjnych. Tylko w tym roku LTG Infra planuje zaoszczędzić prawie 7,5 mln euro.

Długoterminowe zobowiązanie państwa do zbilansowania dochodów i wydatków zarządcy infrastruktury jest zapisane w aktach prawnych Unii Europejskiej i Litwy. Umowa obowiązuje przez pięć lat.

Powszechną praktyką na świecie jest współfinansowanie infrastruktury kolejowej przez państwa w celu zachęcenia do większego wykorzystania kolei. Na przykład Niemcy planują zaoferować swobodny dostęp do infrastruktury kolejowej i zamierzają zainwestować aż 40 mld euro.