Koniec bezpłatnych przejazdów dla obywateli z Ukrainy w woj. pomorskim

Koniec bezpłatnych przejazdów dla obywateli z Ukrainy w woj. pomorskim

Od 2 czerwca 2022 roku przestają obowiązywać w pociągach Polregio nieodpłatne przejazdy dla podróżnych posiadających obywatelstwo ukraińskie na terenie woj. pomorskiego.

od 2 czerwca 2022 obywatele Ukrainy mogą zakupić bilety według zasad obowiązujących wszystkich pasażerów w Taryfie Pomorskiej u przewoźnika Polregio

W Taryfie Pomorskiej można zakupić bilety normalne, oraz ulgowe np.:

  • dla dzieci w wieku do 4. roku życia – przejazdy bezpłatne na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
  • dla dzieci i młodzieży szkolnej – przejazdy ulgowe na podstawie legitymacji szkolnej;
  • dla studentów do 26 roku życia – przejazdy ulgowe na podstawie legitymacji studenckiej;
  • dla doktorantów do 35 roku życia – przejazdy ulgowe na podstawie legitymacji doktoranckiej;
  • dla nauczycieli i wykładowców akademickich – przejazdy ulgowe na podstawie legitymacji służbowej nauczyciela;
  • dla seniorów powyżej 60. roku życia – przejazdy ulgowe na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek.

Przejazdy ulgowe są możliwe również dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób.