Jest nowy przetarg na dostawę 6 elektryczno-akumulatorowych pojazdów dla Kolei Mazowieckich

Jest nowy przetarg na dostawę 6 elektryczno-akumulatorowych pojazdów dla Kolei Mazowieckich

Województwo Mazowieckie ponownie ogłosiło przetarg na dostawę 6 nowych dwuczłonowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych (EAZT). Pojazdy będą używane przez Koleje Mazowieckie.

Podobnie jak za pierwszym razem, także i teraz przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych (EAZT) wraz z pakietem naprawczym-pozderzeniowym dla EAZT, szkoleniem osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi EAZT oraz serwisowaniem dostarczonych EAZT w poziomie utrzymania P1, P2, P3 od dnia dostarczenia poszczególnych pojazdów do dnia 31 grudnia 2031 r.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości:

 • na każdy dostarczony EAZT na następujące okresy:
  • kompletny pojazd – 48 miesięcy,
  • elementy układu napędowego zasilanego z akumulatorów (w tym akumulatory, ładowarki, układ chłodzenia i podgrzewania, elementy sterujące) na okres 96 miesięcy,
  •  nadwozie pojazdu i ramy wózków (w zakresie perforacji) – do najbliższej naprawy P5,
 • na usługi serwisowe EAZT na następujące okresy:
  • przegląd w poziomie utrzymania P1 – do następ. przeglądu P1,
  • przegląd w poziomie utrzymania P2 – do następ. przeglądu P2,
  • przegląd w poziomie utrzymania P3 – do następ. przeglądu P3,
 • na wykonane naprawy w poziomie utrzymania P4 na okres 18 miesięcy, licząc od daty podpisania Prot. Odb. Techn. pojazdu po naprawie,
 • na trwałość kół monoblokowych:
  • napędowych w pojazdach na przebieg nie mniejszy niż 1 000 000 pojazdokilometrów,
  • tocznych w pojazdach na przebieg nie mniejszy niż 1 500 000 pojazdokilometrów,

Postępowanie zawiera prawo opcji w zakresie wykonania:

 • serwisowania dostarczonych EAZT w poziomie utrzymania P1, P2, P3 w okresie od 01 stycznia 2032 r. do upływu 18 lat, licząc od dostawy danego EAZT, albo do osiągnięcia przez dany EAZT, przebiegu wynoszącego 2 160 000 km, w zależności co nastąpi pierwsze;
 • maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego, dostarczonego EAZT w ramach zamówienia, w związku z osiągnięciem czasu lub przebiegu do naprawy w tym poziomie.

O wyborze wykonawcy zdecydują następujące kryteria:

 • współczynnik efektywności elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych – waga 25 pkt.
 • zasięg w trybie akumulatorowym elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych – waga 10 pkt
 • czas ładowania stacjonarnego z sieci trakcyjnej od 20% do 90% pojemności akumulatorów elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych – waga 10 pkt
 • cena za dostawę 6 szt. elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych wraz z pakietem naprawczym-pozderzeniowym oraz szkoleniem pracowników – waga 30 pkt
 • cena za świadczenie usług serwisowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych w poziomach utrzymania P1, P2, P3 – waga 20 pkt
 • cena za naprawę P4 elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych – waga 5 pkt

Termin składania ofert mija 3 października 2023 r.

Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca dostarczył wszystkie EAZT w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Przypomnijmy, że pierwsze postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.