PKP Intercity z odpowiedziami na wdrożenie systemu wspierającego obsługę przesyłek konduktorskich

PKP Intercity z odpowiedziami na wdrożenie systemu wspierającego obsługę przesyłek konduktorskich

PKP Intercity zakończyło RFI dotyczące dostawy systemu informatycznego wspierającego pracę w zakresie rejestracji, nadawania, odbioru przesyłek konduktorskich. Przewoźnik otrzymał odpowiedzi od pięciu firm.

W tej chwili trwa analiza przesłanych informacji, dopiero na jej podstawie będą podjęte decyzje dotyczące ewentualnego ogłoszenia właściwego postępowania.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia było:

  • Analiza biznesowa i opracowanie koncepcji rozwiązania dla Systemu IC -przesyłka.
  • Budowa i wdrożenie Systemu wraz z udostępnieniem go w Aplikacji eIC 2.0.
  • Integracja Systemu z systemami przewoźnika
  • Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi systemu
  • Usługi Utrzymania Systemu przez okres 24 miesięcy

PKP Intercity zakłada, że wszystkie przesyłki będą obsługiwane przez elektroniczny System rejestracji przesyłek konduktorskich IC-przesyłka (nazwa robocza), który będzie dostępny w Aplikacji eIC 2.0 poprzez serwis intercity.pl.

Zbudowany system oraz zmiany w procesie usługi przesyłek konduktorskich ma usprawnić pracę drużyn konduktorskich poprzez informatyzację procesu i minimalizację czasu potrzebnego na nadanie oraz odbiór przesyłki do/z pociągu.

Liczba miejsc, nr pociągów oraz odcinki, na których możliwy jest przewóz przesyłek, zarządzane będą przez uprawnionych pracowników w Systemie IC-przesyłka. Dostępność miejsc do przewozu przesyłek będzie ograniczona i podlegać będzie rezerwacji, tak aby zagwarantować podróżnemu przyjęcie przesyłki.

Na potrzeby realizowania usługi wymagane będzie posiadanie przez klienta konta w Systemie IC-przesyłka. Po zalogowaniu klient określi niezbędne parametry tj. datę i odcinek przewozu oraz parametry przesyłki tj. wymiary, wagę, wartość i jej zawartość.

System sam wskaże dostępne pociągi, w których możliwy będzie przewóz przesyłek konduktorskich oraz liczbę dostępnych miejsc, dedykowanych do ich przewozu (na podstawie danych z systemu GREX). W przypadku, gdy limit miejsc dedykowanych do przewozu przesyłek wyczerpie się, wówczas wyświetlony zostanie komunikat o braku możliwości nadania przesyłki.

Niezbędne będzie również podanie danych nadawcy i odbiorcy oraz numery telefonów kontaktowych – komórkowych.

Co ważne, klient podczas jednej transakcji będzie miał możliwość nadania kilku rodzajów przesyłek.

List przewozowy będzie miał formę elektroniczną (w Systemie IC-przesyłka).