Ireneusz Merchel pożegnał się z pracownikami PKP PLK

Ireneusz Merchel pożegnał się z pracownikami PKP PLK

Jak już informowaliśmy, dnia 15 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe odwołała dotychczasowy zarząd spółki, z prezesem Ireneuszem Merchelem na czele. Był on najdłużej urzędującym prezesem zarządcy infrastruktury.

Ireneusz Merchel pracę zawodową na kolei rozpoczął w latach 70. W latach 1998–2016 był dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Olsztynie. 30 marca 2016 r. został powołany na stanowisko prezesa zarządu. Funkcję tę piastował przez 2878 dni. Jak długoletni szef pożegnał się z pracownikami? List byłego już prezesa publikujemy w całości.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

dziś kończy się powierzona mi misja Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Prawie osiem lat na stanowisku Prezesa Zarządu i właściwie całe życie zawodowe związane z koleją, pozwalają mi na rzetelną ocenę tego, w jaki sposób w tym czasie zmieniły się Polskie Linie Kolejowe, a co za tym idzie krajobraz infrastruktury kolejowej w Polsce. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu przywróciliśmy bowiem polskiej kolei należne jej miejsce na mapie transportowej naszego kraju i Europy, a kolejne inwestycyjne kamienie milowe jeszcze bardziej zbliżają nas do europejskich standardów.

Eksploatacja, inwestycje i utrzymanie – w każdym z filarów funkcjonowania PLK SA nastąpiły duże zmiany – od znaczącego skrócenia czasów przejazdu pociągów pasażerskich, zwiększonych możliwości do przewozu ładunków, stale wzrastającą liczbę zmodernizowanych oraz nowych stacji i przystanków na sieci kolejowej, przez poprawę stanu infrastruktury kolejowej, po dbałość o bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia pozostaje także wdrażanie nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań i nacisk na kwestie związane z ekologią.

Wielki proces transformacji kolei w oczywisty sposób otworzył możliwości transportowe dla milionów mieszkańców, w większych miastach i mniejszych miejscowościach, w każdym województwie w Polsce. Kolejne inwestycje przyczyniają się do dalszej poprawy wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów oraz zwiększania dostępności transportowej w całym kraju.

W tym aspekcie szczególnie istotne było dla nas prospołeczne podejście. Dbaliśmy i dbamy bowiem o pasażerów, ale także wsłuchiwaliśmy i wsłuchujemy się w głos lokalnych społeczności, nadawców i odbiorców towarów, czy przewoźników, a to wszystko dla większej dostępności kolei.

Mocny rozwój, na który postawiły w okresie ostatnich kilku lat PLK SA oznaczał także odbudowę kolei i całkowite odejście od jej likwidowania. Efektem zaprzestania likwidacji linii kolejowych jest przywrócenie ruchu kolejowego w latach 2016 – 2023 na prawie 900 km linii. Mam nadzieję, że w kolejnych latach ten jakże pozytywny trend zostanie utrzymany.

Realizacja największych inwestycji w infrastrukturę kolejową nie byłaby wreszcie możliwa bez historycznych nakładów finansowych na polską kolej, które pozwoliły na nadrobienie różnic w jakości infrastruktury kolejowej w naszym kraju. Efektywne wykorzystywanie środków unijnych i budżetowych przyczyniło się zaś do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności kolei, najbardziej ekologicznego środka transportu.

Kończę swoją misję w momencie, kiedy w Spółce wdrożona została „Strategia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. do 2030 roku wraz z ukierunkowaniem na dalsze lata” – pierwszy dokument o tak kompleksowym charakterze od momentu powstania PLK SA.

Z wielką satysfakcją mogę również zapewnić, że PLK SA są przygotowane do realizacji projektów Nowej Perspektywy – rozpoczynając działania w tym zakresie już w 2018 roku. To odwrotna sytuacja niż na początku mojej prezesury, w 2016 roku.

Chciałbym jednocześnie podkreślić, że to, co osiągnęliśmy jako Spółka możliwe było dzięki Państwa pracy oraz odpowiedzialnej codziennej służbie. Miejsce, w którym znajduje się Spółka w pełni zawdzięczam Państwa wydajnej pracy, wiedzy i poświęceniu.

Mam poczucie dobrze wykonanych zadań i wielu pozytywnych zmian w PLK SA., choć ogrom wyzwań stojących przed Spółką wymaga jeszcze wielu konsekwentnych działań, by dalej możliwe było tworzenie innowacyjnego, przyjaznego pasażerom oraz przewozowi ładunków, a także spójnego w wymiarze krajowym systemu transportu kolejowego.

Przekazuję Państwu moje najserdeczniejsze podziękowania za pracę na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej, a nade wszystko za kolejarską jedność i postawę w trudnych chwilach.

Dziękuję również moim współpracownikom z Zarządu Spółki. Realizacja ambitnych celów była możliwa także dzięki Państwa inicjatywie, rzeczowej współpracy i dialogowi, za co serdecznie dziękuję.

Życzę jednocześnie wszystkim Państwu wielu dalszych sukcesów, satysfakcji z pracy, a także dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Ireneusz Merchel