Fundacja „Pro Kolej” zaproponowała działania na rzecz rozwoju kolei w Lubuskim

Fundacja „Pro Kolej” zaproponowała działania na rzecz rozwoju kolei w Lubuskim

Fundacja „Pro Kolej” zgłosiła zestaw propozycji do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. W stanowisku przekazanym władzom regionu zaproponowała inwestycje w infrastrukturę kolejową i tabor. Zauważyła również, że elementem wyjścia z aktualnego kryzysu na torach powinno być wzmocnienie wiedzy oraz kompetencji instytucji i osób odpowiedzialnych za zarządzanie transportem publicznym w województwie.

W pierwszej części swojego stanowiska Fundacja zaproponowała inwestycje infrastrukturalne – zwłaszcza w rejonie Gorzowa Wlkp. Miasto to – mimo, że pełni rolę stolicy regionu – jest praktycznie wykluczone z siatki połączeń dalekobieżnych. Kluczem do zmiany tej sytuacji jest poprawa skomunikowania z Poznaniem i dalej pozostałymi regionami Polski.

W tym celu należy udrożnić, a najlepiej zelektryfikować dwa ciągi infrastrukturalne:

  • linie kolejowe nr 363/368 (Gorzów Wielkopolski) Skwierzyna – Międzychód – Szamotuły/Rokietnica,
  • linię kolejową nr 367 Gorzów Wielkopolski – Międzyrzecz – Zbąszyń, wraz z budową łącznicy umożliwiającej bezkolizyjny wyjazd w kierunku Poznania.

W części inwestycyjnej znalazł się również postulat odnoszący się do zagwarantowania odpowiedniej liczby i sprawności pojazdów spalinowych lub hybrydowych obsługujących ruch regionalny. Fundacja wskazała, że zwiększenie floty umożliwiającej obsługę linii niezelektryfikowanych jest niezbędne do zapewnienia stabilnej realizacji oferty przewozowej oraz zapewnienia niezbędnej rezerwy, umożliwiającej prowadzenie planowych i nieplanowych napraw oraz przeglądów.

W punkcie mówiącym o rozwoju potencjału turystycznego regionu wskazano na konieczność pojęcia działań na rzecz poprawy oferty transportu publicznego na  W tym celu zaproponowano nowy fragment odnoszący się do konieczności zwiększenia częstotliwości połączeń, skomunikowania poszczególnych środków transportu oraz wprowadzenie ofert taryfowych dedykowanych dla turystów.

Równolegle Fundacja zaproponowała uzupełnienie zapisu mówiącego o „Wysokiej sprawności działania administracji publicznej i instytucji regionalnych” o nowy punkt „Wzmocnienie kadrowe i merytoryczne departamentu odpowiedzialnego za organizację usług publicznych w zakresie kolejowych pasażerskich w regionie, z perspektywą utworzenia samodzielnej jednostki odpowiedzialnej za zarządzenia zintegrowaną siecią transportu publicznego w woj. lubuskim”.

Przypomnijmy, że kwestię możliwości elektryfikacji LK 367 poruszył w interpelacji posłanki Katarzyna Osos i Krystyna Sibińska. Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedział, że aktualnie PKP Polskie Linie Kolejowe nie prowadzą działań zmierzających do modernizacji i elektryfikacji tej linii, z uwagi na ograniczone środki finansowe.