EIC Chrobry nie dla mieszkańców Łowicza

EIC Chrobry nie dla mieszkańców Łowicza

Posłanka Paulina Matysiak poparła wniosek mieszkańców Łowicza o wprowadzenie dodatkowego postoju popularnego pociągu EIC Chrobry. W tej sprawie skierowała zapytanie do ministra infrastruktury w styczniu. Odpowiedź ministerstwa jest jednoznaczna.

Wspomniane połączenie EIC Chrobry w relacji Warszawa Wsch. – Szczecin Gł. wyrusza ze stacji Warszawa Wsch. o godzinie 15:24. Następnie o godzinie 15:37 odjeżdża z Warszawy Centralnej oraz o 15:43 z Warszawy Zach. Podczas podróży do Kutna nie zatrzymuje się na stacjach Sochaczew oraz Łowicz Główny.

W ocenie mieszkańców, dlatego dodatkowy postój tego pociągu w Łowiczu zdecydowanie ułatwiłby im powrót do domu, kiedy kończą swoją zmianę wcześniej niż o godzinie 16:00 – napisała w zapytaniu posłanka Matysiak.

Choć parlamentarzystka wie, że EIC Chrobry jest połączeniem o charakterze ekspresowym, uważa, że dodanie dodatkowego postoju na stacji Łowicz Główny nie wydłużyłoby znacząco czasu przejazdu na całej trasie.

Pozwoliłoby natomiast na zwiększenie komfortu podróży wielu pasażerom, którzy są gotowi do korzystania z takiego połączenia na co dzień – argumentuje Matysiak.

Posłanka zapytała czy wraz z planowaną na marzec korektą rozkładu jazdy zostanie wprowadzony postój pociągu EIC Chrobry na stacji Łowicz Główny?

Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował, że pociągi EIC realizują połączenia komercyjne i nie są objęte, łączącą Ministra Infrastruktury i PKP Intercity, umową o świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich

Pociągi kategorii EIC są uruchamiane na zasadach komercyjnych przez PKP Intercity – tj. na własne ryzyko handlowe przewoźnika. Dlatego też ww. przewoźnik posiada autonomię decyzyjną dotyczącą siatki tego rodzaju połączeń, np. liczby kursów, tras, godzin kursowania czy stacji zatrzymań – dodał wiceminister.

W ocenie przedstawiciela resortu dalekobieżne połączenia kolejowe w relacjach pomiędzy największymi miastami powinny mieć korzystne czasy przejazdu, a więc ograniczoną liczbę postojów.

Dobre czasy przejazdu pozwolą na odbudowanie utraconych na czas inwestycji modernizacyjnych na liniach kolejowych potoków pasażerskich do Poznania i Szczecina oraz przyniosą poprawę oferty przewozowej na kolejne edycje rocznego rozkładu jazdy pociągów – podkreślił Malepszak.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tylko 10 minut później, ze stacji Warszawa Wsch., swoją podróż rozpoczyna IC Zielonogórzanin do Zielonej Góry. Oprócz głównych dworców w stolicy, pociąg zatrzymuje się zarówno w Sochaczewie, jak i na stacji Łowicz Główny.