Lubuskie: EZT-ami między stolicami województwa?

Lubuskie: EZT-ami między stolicami województwa?

Posłanki Katarzyna Osos i Krystyna Sibińska skierowały do ministra infrastruktury interpelacja w sprawie modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 367. Odpowiedź resortu nie napawa optymizmem.

Posłanki w krótkiej interpelacji  poinformowały, że radni Rady Miejskiej w Witnicy zaapelowali o modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 367 na odcinku od Gorzowa Wielkopolskiego do Zbąszynka (około 74 km) wraz z budową obwodnicy kolejowej do Zbąszynia.

W ocenie radnych inwestycja ta stworzy możliwość realizacji połączeń z wykluczeniem trakcji spalinowej pomiędzy stolicami województwa i jednocześnie umożliwi połączenia kolejowe z Gorzowa Wielkopolskiego w kierunku Wrocławia, przeciwdziałając wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców północnej części województwa lubuskiego – napisały parlamentarzystki.

Posłanki zapytały czy możliwe jest umieszczenie projektu modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 367 na odcinku od Gorzowa Wielkopolskiego do Zbąszynka (około 74 km) wraz z budową obwodnicy kolejowej do Zbąszynia na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego, a jeśli nie, co stoi na przeszkodzie.

Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedział, że aktualnie PKP Polskie Linie Kolejowe nie prowadzą działań zmierzających do modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 367, z uwagi na ograniczone środki finansowe.

W chwili obecnej dokonywany jest przegląd sieci kolejowej w celu zidentyfikowania newralgicznych punktów mających wpływ na ruch pociągów, w tym dotyczących zwiększenia przepustowości na poszczególnych liniach kolejowych oraz propozycji wprowadzenia lepszych rozwiązań ruchowych na poszczególnych odcinkach sieci zarządzanej przez PKP PLK w związku z prowadzonymi lub planowanymi inwestycjami – przypomniał wiceminister.

Przedstawiciel resort  dodał, że z informacji przekazanych przez zarządcę infrastruktury wynika, że realizacja kolejowej obwodnicy Zbąszynka podlega analizie w ramach studium wykonalności opracowywanego dla odcinka Poznań Główny – Kunowice (granica państwa) linii kolejowej nr 3.

W zakresie projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 3 (E20) na odcinku Poznań Główny – Kunowice (granica państwa) – opracowanie studium wykonalności” planowana jest m.in. modernizacja i usprawnienie funkcjonowania stacji węzłowych Zbąszynek i Zbąszyń – dodał Piotr Malepszak.

Wiceminister odpowiedzialny zaznaczył, że w związku z realizacją projektu finansowanego z KPO pn. „Prace na linii kolejowej nr 3 na odcinku Poznań Górczyn – Zbąszynek” oraz jego bezpośrednim wpływem na zakres ww. projektu na odcinku Poznań Główny – Kunowice, wykonawca zgodnie z rekomendacjami PKP PLK przedstawił możliwość modyfikacji wybranych elementów realizowanego studium wykonalności.