Fundacja Grupy PKP kończy 7 lat!

Fundacja Grupy PKP kończy 7 lat!

Od momentu powstania organizacji działamy z myślą o kolejarzach i dla kolejarzy. Jesteśmy tam, gdzie ktoś wymaga wsparcia i szybkiej pomocy. Działamy na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa na kolei, organizujemy zbiórki charytatywne oraz pamiętamy o historii polskiej kolei. Ten rok udowodnił, że w czasie pełnej mobilizacji do działania w walce ze skutkami pandemii istnienie takiej organizacji jak Fundacja Grupy PKP jest kluczowe w realizacji projektów dotyczących m.in. wsparcia służby zdrowia i zakupu materiałów ochronny dla pracowników pozostających na służbie.

 Fundacja została powołana 7 listopada 2013 roku. Realizuje misję poprzez pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochronę dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją.

–  Dotychczas Fundacja Grupy PKP angażowała się i inicjowała bardzo różne przedsięwzięcia – i większe, rozpoznawalne w całym kraju, i mniejsze, ale nie mniej ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności, grup czy konkretnych osób i ich najbliższych. O tym, jak bardzo istotne jest posiadanie takiej organizacji w strukturach Grupy PKP, przekonaliśmy się całkiem niedawno, podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa w Polsce. Dzięki sprawnemu działaniu Fundacji kolejowe firmy mogły bardzo szybko dotrzeć z pomocą finansową do służby zdrowia, przekazując środki m.in. na zakup testów i sprzętu medycznego. 7. rocznica powstania Fundacji Grupy PKP to moment, w którym chciałbym gorąco podziękować szefostwu, pracownikom i wolontariuszom za dotychczasowe zaangażowanie i poświęcony czas, życząc jednocześnie dalszych sukcesów – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

-7 lat to sporo zdobytych doświadczeń i zrealizowanych zadań. W przypadku Fundacji Grupy PKP za każdym projektem, mniejszym i większym, kryją się prawdziwe historie ludzi. Wspaniale jest móc nieść im pomoc, gromadzić kolejarzy przy wspólnych inicjatywach, dbać o historię, jednocześnie angażując się w innowacje. Wspólnie z ludźmi, którzy mają serce po właściwej stronie zmieniamy nasz kolejowy świat na lepsze. Gdzie nie tylko biznes jest na pierwszym miejscu. Kolej to ludzie. Kolej to my. – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Ostatni rok działalności był dla nas, podobnie jak dla wielu innych organizacji pozarządowych, rokiem szczególnym. Dużą część sił skupiliśmy na walce ze skutkami pandemii koronawirusa. Za naszym pośrednictwem spółki Grupy PKP udzieliły finansowego wsparcia placówkom medycznym w całej Polsce w kwocie ponad 5 mln złotych. Oprócz tego zapewnialiśmy pracownikom kolei pozostającym w czasie pandemii na służbie odzież ochronną – w tym m.in. maseczki, a także wsparliśmy dzieci z ubogich rodzin kolejowych, przekazując sprzęt komputerowy, dzięki któremu mogły kontynuować naukę w trybie zdalnym. Na wysokości zadania stanęli także nasi wolontariusze, którzy zajęli się dystrybuowaniem środków czystości i ochrony osobistej wśród grupy najbardziej narażonej na skutki zarażenia koronawirusem, czyli osób po 65. roku życia.

Bardzo istotnym obszarem naszej działalności jest także wspieranie organizacji, które za cel stawiają sobie promocję historii kolejnictwa. Jako Fundacja Grupy PKP angażujemy się
w realizacje wydarzeń i inicjatyw, dzięki którym pamięć o kolejarzach jest wciąż żywa. Wspieramy finansowo także pozostających w potrzebie. Ważnym jest dla nas, aby każdy, kto znalazł się wśród ogromnej kolejarskiej rodziny, wiedział, że w chwilach, gdy nie sprzyja mu los, może liczyć na wsparcie pozostałych członków kolejarskiej społeczności, bo „wielka, kolejarska rodzina” to nie pusty frazes.