EP09 przejdą naprawy P5 z modernizacją ?!

EP09 przejdą naprawy P5 z modernizacją ?!

PKP Intercity zapytało potencjalnych wykonawców o cenę wykonania 46 napraw P5 z modernizacją lokomotyw serii EP09.

Jak się dowiedzieliśmy, w przypadku pozytywnego zakończenia procesu wyłonienia wykonawcy, spółka planuje przeprowadzenie szerokiego zakresu modernizacji.

Wśród zaplanowanych prac jest m.in. częściowa modernizacja wyposażenia elektrycznego z zastosowaniem maszyn elektrycznych wykonanych w nowych technologiach, wyposażenie w system ETCS L2 Baseline 3, czy modernizacja kabiny maszynisty polegająca na wyposażeniu w nowe oświetlenia LED, nową izolację cieplną i akustyczną, nowe, ergonomiczne fotele maszynistów i pomocników maszynistów,  ogrzewane szyby czołowe a także nowy ergonomiczny pulpit maszynisty.

Pełna lista zaplanowanych prac została zamieszczona w udostępnionym wykonawcom zapytaniu ofertowym.

Plan przewoźnika zakłada rozpoczęcie odbiorów lokomotyw po modernizacji w 2023 i zakończenie ich w 2027 roku.

Ile wtedy pojeździłyby popularne „Epoki”?

Jak poinformowało biuro prasowe PKP Intercity, okres planowanej eksploatacji po wykonaniu naprawy głównej z modernizacją wynosi 24 lata, lecz jest również powiązany z przebiegami kilometrowymi wykonywanymi przez lokomotywy.

Na przesłanie informacji cenowej zainteresowany firmy mają czas do 31 maja 2022 r. do godz. 12:00