Dwie oferty na wykonanie przeglądu P3 składu 35WE-007

Dwie oferty na wykonanie przeglądu P3 składu 35WE-007

Koleje Śląskie otrzymały dwie oferty na wykonanie usługi przeglądu 3 poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego 35WE-007. Obie propozycje zmieściły się w budżecie zaplanowanym przez przewoźnika.

Na sfinansowanie zamówienia śląski przewoźnik zamierzał przeznaczyć 1 168 500 zł brutto.

Swoje oferty złożyli Newag z ofertą w wysokości 897 900 zł brutto oraz Serwis Pojazdów Szynowych, który realizację prac wycenił na 602700 zł brutto.

Wybrany wykonawca wykona czynności wynikające z przedmiotu umowy na pojeździe 35WE-007 w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania pojazdu.

Jedynym kryterium wybory oferty jest cena.