Dobry początek roku Grupy Torpol

Dobry początek roku Grupy Torpol

Grupa Kapitałowa Torpol przedstawiła wstępne wyniki finansowe pierwszego kwartału 2020 r. Grupa zanotowała prawie 250 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (spadek o 5,7 proc. rdr), 17,6 mln zł zysku ze sprzedaży brutto (wzrost o 35,4 proc. rdr) i 7,12 mln zł zysku netto (wzrost o 82,6 proc. rdr). Na zaprezentowane wstępne wyniki najistotniejszy wpływ miały realizacja robót budowlanych w ramach posiadanego przez grupę zróżnicowanego pod względem marżowości portfela zamówień oraz istotny udział kontraktów charakteryzujących się wyższą rentownością niż średnia portfela w sprzedaży ogółem.

– Mamy bardzo dobry początek roku mimo trudnych i wymagających warunków rynkowych. Wzrost marży brutto do ok. 7 proc. i marży netto do 2,9 proc. to efekt przede wszystkim wysokiego udziału kontraktów charakteryzujących się wyższą rentownością od średnioważonej marży ze sprzedaży portfela zamówień. Sytuacja płynnościowa i finansowa Torpolu jest nadal bardzo dobra, co pozwala nam ubiegać się o kolejne zamówienia. Podstawowe materiały do obsługi realizowanych zleceń również są w pełni zabezpieczone – skomentował Grzegorz Grabowski, prezes Torpol S.A.

Portfel zleceń Grupy wynosi ok. 2,72 mld zł netto. Zarząd podtrzymuje, pod warunkiem nie pojawienia się istotnych zakłóceń związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii, długoterminowo utrzymanie marży brutto ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 5-proc.

– Cały czas bacznie monitorujemy ryzyko wpływu koronawirusa na działalność Grupy. Dzięki podjętym działaniom pomimo trwającej pandemii cały czas pracujemy w miarę normalnie. Na wszystkich naszych budowach realizowane są prace budowlanej. Przedsięwzięliśmy restrykcyjne środki zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Wprowadziliśmy m.in. zasadę tzw. „zamkniętych drzwi”, ograniczyliśmy ilość spotkania do niezbędnego minimum. W każdym możliwym przypadku zdecydowaliśmy się na możliwość pracy zdalnej lub rotacyjnej. Wszystkie budowy oprócz środków do dezynfekcji wyposażyliśmy w bezdotykowe termometry, aby doraźnie i profilaktycznie lub gdy ktoś poczuje się gorzej, była możliwość zbadania temperatury. To dzięki naszym pracownikom ich zaangażowaniu, profesjonalizmowi, zachowaniu środków bezpieczeństwa i ciężkiej oraz efektywnej pracy, możemy dzisiaj rozmawiać o tak dobrych wynikach w tej niezwykle trudnej sytuacji epidemicznej – powiedział prezes Grabowski. Współpracę z głównym zamawiającym, czyli PKP PLK oceniam bardzo dobrze, nie maleje także aktywność Spółki, jeśli chodzi o udział w nowych postępowaniach przetargowych. Z PKP PLK jesteśmy w ciągłym kontakcie. Na bieżąco wypracowujemy i wdrażamy zasady pozwalające w sposób bezpieczny dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, prowadzić zgodnie z przyjętym planem roboty na kontraktach – podsumował Grzegorz Grabowski, prezes Torpol S.A.

Ostateczne wyniki finansowe za pierwszy kwartał zostaną opublikowane 22 maja br.