Polregio poszukuje prezesa i dyrektora handlowego

Polregio poszukuje prezesa i dyrektora handlowego

Rada nadzorcza Polregio ogłosiła postępowania kwalifikacyjna na stanowisko prezesa zarządu oraz członka zarządu dyrektora handlowego. Obecnie funkcje te pełnią Krzysztof Zgorzelski oraz Anna Lenarczyk.

Kandydat na funkcję prezesa zarządu dyrektora generalnego musi mieć wykształcenie wyższe, posiadać co najmniej 5-letni okres w tym posiadać  co  najmniej  3-letnie  doświadczenie  na  stanowiskach  kierowniczych  lub samodzielnych  albo  wynikające  z  prowadzenia  działalności  gospodarczej  na  własny rachunek.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzona zostanie m.in. wiedzę o zakresie działalności przewoźnika oraz o sektorze, w którym działa, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych wiedzę w zakresie kształtowania strategii czy wiedzę w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W  przypadku,  gdy  o  stanowisko  będzie  ubiegał  się  dotychczasowy  członek  zarządu,  Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

Kandydat na funkcję członka zarządu dyrektora handlowego Polregio musi posiadać takie same wymagania jak na stanowisko prezesa zarządu.

Podczas rozmowy z kandydatem na stanowisko członka  zarządu dyrektora handlowego sprawdzona zostanie wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz zasad funkcjonowania spółek handlowych a także wiedzę na temat: organizacji i realizacji procesu przewozowego, przygotowania i wdrażania oferty przewozowej i taryfowej przewoźnika, kształtowania strategii rozwoju produktu oraz promocji i reklamy, organizacji sieci sprzedaży usług przewozowych, windykacji należności.

– Zgodnie z art. 202 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Dla Prezesa Zarządu i Członka Zarządu-Dyrektora Handlowego mandat wygasa 21 maja – poinformował rzecznik spółki Dominik Lebda.

W  przypadku,  gdy  o  stanowiska  będą  ubiegały  się  dotychczasowy prezes lub  członek  zarządu,  Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska. Termin przyjmowania zgłoszeń w obu konkursach upływa 19 maja o godz. 16:00