Coraz niższa cena za zachodniopomorskie SA136

Coraz niższa cena za zachodniopomorskie SA136

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego podjął czwartą próbę sprzedaży trzech spalinowych zespołów trakcyjnych serii SA136. Za pojazdy samorząd oczekuje 21 mln zł netto.

Przedmiotem sprzedaży są niezmiennie trzy sztuki używanych, trójczłonowych, spalinowych zespołów trakcyjnych o oznaczeniu SA136-007, SA136-008, SA136-009.

Pod koniec października samorząd opublikował pytanie oferenta, który zapytał Województwo Zachodniopomorskie, czy udzieli gwarancji na okres 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru pojazdu, odrębnej dla każdego z pojazdów.

Urząd nie przychylił się do prośby. Przypomniał jednocześnie, że zainteresowani zakupem pojazdów mogą zweryfikować stan przedmiotu przetargu, dokonując oględzin.

Na oferty Województwo czeka do 17 listopada 2023 roku, do godziny 11:00.

Przypomnijmy, że w poprzednich postępowaniach nie wpłynęły żadne oferty. Dodajmy, że w pierwszym przetargu samorząd chciał sprzedać pojazdy za 33 mln zł netto, po 11 mln zł netto za każdy ze składów.