Connecting Europe Express odjechał z Warszawy w dalszą podróż

Connecting Europe Express odjechał z Warszawy w dalszą podróż

Pociąg „Łącząc Europę” (Connecting Europe Express) odjechał już z Warszawy. Europejski skład zatrzyma się jeszcze w Gdańsku, Białymstoku i Krakowie. Pociąg w 36 dni przejedzie przez 26 państw członkowskich Unii Europejskiej. Przejazd Connecting Europe Express jest jednym z najbardziej symbolicznych wydarzeń Europejskiego Roku Kolei. Inicjatywa Komisji Europejskiej ma promować kolej jako bezpieczny i ekologiczny środek transportu.

Connecting Europe Express został powitany w Polsce na Dworcu Centralnym im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. Flagi Polski i Unii Europejskiej wymienili Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Magda Kopczyńska Dyrektor ds. Transportu Wodnego z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej oraz Walter Goetz, Szef Gabinetu Europejskiej Komisarz ds. Transportu Adiny Vălean.

– To znacznie więcej niż tylko pociąg przejeżdżający przez nasz kontynent. To przykład europejskiej współpracy sektora kolejowego, instytucji publicznych i wszystkich partnerów uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Ekspres Łączący Europę to żywe laboratorium tego co już udało się zrobić aby usprawnić funkcjonowanie kolei oraz tego, co jeszcze musimy zrobić aby dokończyć tworzenie Jednolitego Europejskiego Obszaru Kolejowego (Single European Rail Area) oraz sieci TEN-T. Wszystkie konferencje i wydarzenia związane z przejazdem pociągu stwarzają możliwość szerokiej wymiany poglądów na temat rozwoju kolejnictwa i pełnego wykorzystania jego szans rozwoju w przyszłości – podkreślił Walter Goetz, Szef Gabinetu Komisarz ds. Transportu Adiny Vălean.

– Przejazd pociągu „Łącząc Europę” przez Polskę wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Kolei. Dzięki takim inicjatywom wzrasta zaufanie pasażerów do najbezpieczniejszego i najbardziej ekologicznego środka transportu jakim jest kolej. Wydarzenie to pokrywa się z międzynarodowymi targami Kolejowymi TRAKO w Gdańsku, więc cieszę się, że będę mógł odbyć podróż właśnie Connecting Europe Express” – przed wejściem na pokład pociągu powiedział Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Inwestycje kolejowe mają dla Polski szczególne znaczenie. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury oraz spółkami kolejowymi, przygotowuje portfolio inwestycji na przyszłe lata, tak, aby uzupełniając już podjęte inwestycje, ukończyć wdrożenie standardów europejskich na całej sieci TEN-T w Polsce i tym samym zapewnić spójną, nowoczesną i bezpieczną infrastrukturę. Te inwestycje będziemy realizować że środków krajowych i unijnych – zaznaczył Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Proporczyki z flagami Polski i herbem Warszawy, które zostaną na pokładzie pociągu wręczyli Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, koordynator Europejskiego Roku Kolei w Polsce oraz Krzysztof Golubiewski, Członek Zarządu PKP S.A.

– Takie projekty jak Europejski Rok Kolei służą edukacji i budowania pozytywnego wizerunku kolei. Działania, które wspólnie zaplanowaliśmy, pozwolą skutecznie promować kolej. Niech Europejski Rok Kolei będzie trampoliną, z której polskie i europejskie koleje wyskoczą na rekordowe wyniki obsługi w ruchu pasażerskim i towarowym. Kolej powinna być tym środkiem transportu, który wszyscy wybieramy” – mówił Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, koordynator Europejskiego Roku Kolei w Polsce

– Przejazd pociągu „CEE” przez Europę jest zdecydowanie najważniejszym punktem programu obchodów Europejskiego Roku Kolei, ale także pewnym symbolem – przede wszystkim dobrej współpracy kolei z poszczególnych państw oraz gotowości do zwiększenia udziału transportu szynowego w segmencie pasażerskich połączeń dalekobieżnych. Należy podkreślić, że już dziś w wielu relacjach koleje w Europie z powodzeniem konkurują z transportem lotniczym czy autobusowym – stwierdził Krzysztof Golubiewski, Członek Zarządu PKP S.A.

W dalszej podróży pociągu z Warszawy do Gdańska uczestniczył Unijny Komisarz ds. Rolnictwa, Janusz Wojciechowski, który będzie miał wystąpienie po przyjeździe pociągu na stację międzynarodowych targów kolejowych TRAKO w Gdańsku i będzie gościem konferencji.

Connecting Europe Express w Polsce

Pociąg „Łącząc Europę” wjechał do Polski przez granicę w Muszynie. Pierwszy postój został zaplanowany w Warszawie, skąd skład wyruszył w drogę do Gdańska. Tam 21 września będzie częścią ekspozycji międzynarodowych targów kolejowych TRAKO 2021. Po Warszawie i Gdańsku, kolejne stacje pociągu w Polsce to Białystok (21/22 września), Kraków (22/23 września) i Zebrzydowice (23 września).

– Cieszy nas, że jako PKP Intercity, narodowy przewoźnik dalekobieżny, mogliśmy włączyć się w ten projekt i jesteśmy gospodarzem pociągu europejskiego na terenie Polski. Skład prowadzi polska lokomotywa Griffin zakupiona z udziałem środków unijnych w zestawieniu pociągu znalazły się dwa wagony, których modernizacja jest współfinansowania ze środków POIiŚ. Idea, która przyświeca uruchomieniu tego wyjątkowego połączenia, czyli promocja kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, jest nam bardzo bliska. PKP Intercity ma ambicję stać się w najbliższych latach pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu” – mówi Marek Chraniuk, Prezes zarządu PKP Intercity.

– Przejazd Pociągu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Express) podkreśla rolę, jaką kolej, najbardziej ekologiczny środek transportu odgrywa w codziennym życiu ludzi i gospodarce. To również zwrócenie uwagi na znaczenie inwestycji na sieci kolejowej oraz na konieczność dalszego jej scalania i jeszcze lepszego udostępniania zarówno w skali regionów, krajów jak i Europy” – powiedział Ireneusz Merchel Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Oficjalnym partnerem przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem pociągu „CEE” są Polskie Koleje Państwowe S.A.