České dráhy chcą kupić cztery lokomotywy Siemens Taurus

České dráhy chcą kupić cztery lokomotywy Siemens Taurus

Czeskie Koleje negocjują zakup czterech wielosystemowych lokomotyw elektrycznych Siemens Taurus, które są obecnie użytkowane przez innego przewoźnika. Pojazdy posiadają europejskie zabezpieczenia ETCS i są dopuszczone do eksploatacji w Czechach i krajach ościennych. Zamiar zakupu tych pojazdów został zaakceptowany przez zarząd i Radę Nadzorczą przewoźnika.

– Jest to zgodne z naszą strategią odnawiania floty, w ramach której kupujemy najnowocześniejsze pojazdy. W ten sposób umacniamy naszą pozycję w międzynarodowym transporcie dalekobieżnym. Republika Czeska planuje również duże inwestycje w rozwój infrastruktury i związany z tym wzrost prędkości oraz wprowadzenie jednolitego europejskiego systemu bezpieczeństwa. Dlatego chcielibyśmy skorzystać z możliwości wygodnego zakupu tych pojazdów o prędkości 230 km/h, które są już wyposażone w część pokładową ETCS – wyjaśnia Ivan Bednárik, prezes zarządu i dyrektor generalny České dráhy. – Taurus mogą być również rozwiązaniem zapasowym dla nowych pociągów, na przykład do Niemiec – dodał Bednárik.

Przewoźnik liczy na ich ewentualne rozmieszczenie na dalekobieżnej linii Ex4 z Bogumina przez Ostrawę i Břeclav do Wiednia i Grazu.

– Uzupełnieniem lokomotyw na tej trasie byłyby dwa pojazdy tego samego typu, które nabyliśmy w sierpniu 2019 r. Wyraźną zaletą jest to, że pojazdy te mają już tranzyt za granicę, a zatem w przypadku połączeń międzypaństwowych nie będzie konieczna zmiana lokomotywy. Z operacyjnego punktu widzenia fakt ten eliminuje ryzyko ewentualnego wydłużenia czasu jazdy. Przewidujemy, że umowa kupna i dostawa pojazdów może zostać podpisana w najbliższych miesiącach – podsumowuje Jiří Ješeta, członek zarządu i zastępca dyrektora generalnego ČD ds. Handlu.

Wszystkie cztery wielosystemowe lokomotywy elektryczne serii 1216 Taurus (ES64U4), które zostałyby przejęte przez ČD są dopuszczoną do eksploatacji w Czechach, Austrii, Niemczech i na Węgrzech. Ponadto na Słowacji można eksploatować dwie lokomotywy. Pojazdy są wyposażone w część pokładową ETCS i są gotowe do użycia w transporcie pasażerskim bez konieczności dalszych modyfikacji. Ich maksymalna prędkość wynosi 230 km/h.