ZRK-DOM ponownie zainteresowany zakupem maszyn do profilowania tłucznia wraz z transporterami

ZRK-DOM ponownie zainteresowany zakupem maszyn do profilowania tłucznia wraz z transporterami

Zakład Robót Komunalnych – DOM w Poznaniu ogłosił drugi przetarg na dostawę trzech fabrycznie nowych wysokowydajnych maszyn do profilowania tłucznia oraz dwóch transporterów materiałów sypkich.

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery częsci. Zadanie nr 1, nr 2 i nr 3 dotyczy dostaw fabrycznie nowych maszyn do profilowania tłucznia. Zadanie nr 4 obejmuje dostawę transporterów materiałów sypkich.

Zgodnie z wymogami zamawiającego, profilarki powinna być przystosowana do jazdy w obu kierunkach, z napędem własnym i w składzie pociągu do 100 km/h, posiadać możliwość sterowania hamulcem zespolonym, być wyposażona w urządzenia SHP, CA oraz Radio-Stop oraz tachometr wraz z rejestratorem parametrów jazdy.

ZRK-DOM chce aby profilarka była pojazdem kolejowym o min 4-osiowym o min mocy silnika 400 kW.

Dostawa maszyn powinna zostać zrealizowana nie później niż w terminie do 31 grudnia 2023 r.

Dostarczenie zezwoleń na wprowadzenie pojazdów do obrotu powinno nastąpić nie później niż w terminie do dnia 30 listopada 2024 r.

Wykonawcy zobowiązaniu są do wpłacenia wadium w wysokości 400 tys. zł dla każdego z zadań.

Oferty można składać do 31 stycznia 2022 r. do godz. 10:00.

ZRK-DOM przewiduje przeprowadzenie z wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu negocjacji handlowych dotyczących warunków złożonych przez nich ofert, jak również zaproszenie ich do złożenia ofert ostatecznych.