Czas na wymianę licencji maszynisty wydanych w 2012 r.

Czas na wymianę licencji maszynisty wydanych w 2012 r.

Licencja maszynisty wydawana jest na 10 lat. Po upływie tego czasu potrzebny jest nowy dokument. Wniosek należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem jej ważności. Posiadacz dokumentu powinien złożyć wniosek o przedłużenie ważności licencji.

Dokumenty może złożyć pracodawca lub można wypełnić osobiście formularz w systemie SOLM. Pierwsze licencje zostały wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w lutym 2012 r.

By przedłużyć ważność licencji maszynisty należy złożyć do Prezesa UTK wniosek, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu jej ważności. Do wniosku powinny być dołączone:

  • kopia dotychczasowej licencji maszynisty;
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • aktualne zdjęcie (kolorowe lub czarno-białe);
  • dowód wpłaty albo przelewu na kwotę 100 zł. Składając wniosek elektronicznie można dokonać płatności za pomocą platformy elektronicznej powiązanej z systemem SOLM;

Przed przedłużeniem ważności licencji maszynisty sprawdzana jest również ważność orzeczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania albo zachowania ważności licencji maszynisty lub świadectwa maszynisty.

Kto składa wniosek

Wniosek o przedłużenie ważności licencji maszynisty wraz z załącznikami, posiadacz licencji maszynisty może złożyć samodzielnie wypełniając interaktywny formularz na stronie: solm.utk.gov.pl (System Obsługi Licencji Maszynisty). W imieniu posiadacza licencji maszynisty wniosek o przedłużenie jej ważności może złożyć również pracodawca (przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury), posiadający konto w systemie SOLM.

Dodatkowe informacje

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące procesu przedłużenia ważności licencji maszynisty dostępne są na stronie internetowej UTK w dziale Maszyniści. W przypadku wątpliwości proszę kierować zapytania na adres mailowy UTK: utk@utk.gov.pl