Wspólne ćwiczenia służb w Małaszewiczach

Wspólne ćwiczenia służb w Małaszewiczach

W stacji Małaszewicze Centralne na terenie spółki Cargotor odbyły się ćwiczenia sprawdzające realizację procedur alarmowych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. W ćwiczeniach wzięły udział takie służby jak Straż Ochrony Kolei, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna i Krajowa Administracja Skarbowa.

Ćwiczenia przeprowadzone na obszarze kolejowym w Małaszewiczach miały na celu sprawdzenie realizacji procedur alarmowych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, procedur postępowania po zaistnieniu zdarzenia kolejowego oraz procedur postępowania kreślonych w „Planie zapewnienia bezpieczeństwa dla towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR) przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury”. W ćwiczenia zaangażowani byli funkcjonariusze z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Małaszewiczach.

Scenariusz przeprowadzonych ćwiczeń przez zarządcę infrastruktury Cargotor i licencjonowanego przewoźnika kolejowego EUROTRANS Sp. z o. o. obejmował następujące wystąpienie zagrożenia kryzysowego w transporcie kolejowym: obcokrajowiec, który jest przeciwny prowadzonemu handlowi z jednym z krajów ościennych, postanowił zorganizować sabotaż w postaci wysadzenia wagonu kolejowego z substancją niebezpieczną. Procedura przekazania informacji doprowadza do udziału w zdarzeniu kolejnych służb mundurowych, ewakuacji pracowników, zabezpieczenia terenu i ujęcia podejrzanego.

To bardzo istotne przedsięwzięcie, które miało również na celu zgranie organizacji dowodzenia, współdziałania i zabezpieczenia działań na kolei, a także doskonalenie umiejętności prowadzenia operacji oraz sprawdzenie współpracy i koordynacji działań służb uczestniczących w ćwiczeniach tj. Straży Ochrony Kolei, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji i Krajowej Administracji Skarbowej.