Wojewoda lubelski wizytował Rejon Przeładunkowy Małaszewicze

Wojewoda lubelski wizytował Rejon Przeładunkowy Małaszewicze

Przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, na czele z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką i wicewojewodą Bolesławem Gzikiem odwiedzili Rejon Przeładunkowy Małaszewicze. Razem z Andrzejem Sokolewiczem, prezesem Cargotoru wizytowali m.in. Terespol oraz Kobylany.

W siedzibie Cargotor w Małaszewiczach odbyło się spotkanie robocze związane z modernizacją Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze (RPM). Przedstawicielom Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, wojewodzie lubelskiemu Lechowi Sprawce i wicewojewodzie Bolesławowi Gzikowi oraz prezesowi Andrzejowi Sokolewiczowi, towarzyszyli m.in. komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Jacek Szcząchor i dyrektor Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie  Damian Wierak oraz przedstawiciele spółki Cargotor : dyrektor Biura Ruchu Kolejowego Andrzej Gomoła, dyrektor Biura ds. Projektów i Rozwoju Cezary Mitrus, dyrektor Biura Zarządu Monika Jaroszuk, specjalista ds. dokumentacji projektowej Katarzyna Seliga.

Uczestnicy spotkania wybrali się do Terespola, gdzie powstaje nowa stacja kolejowa Terespol Szerokotorowy. Wizytacja objęła również stację Kobylany. Przedstawiciele Cargotor  omówili tam obecną sytuację przewozową. Przypomnijmy, że ruch w RPM odbywa się na niespotykaną dotąd skalę, a możliwości obecnego układu torowego wykorzystywane są na maksimum. Tematem prezentacji były również założenia do projektu realizacji inwestycji Cargotor . Następnie delegacja udała się na budowę nowej stacji Kobylany Zachodnie.

Przypomnijmy, że głównym założeniem projektu modernizacji RPM jest zwiększenie jego przepustowości, w celu możliwości przejazdu 55 par pociągów na dobę. Sprawi to, że stanie się on jednym z ważniejszych hubów przeładunkowych w Europie. Będzie mógł również otrzymać miano kluczowego punktu na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, mającego usprawnić transport intermodalny pomiędzy Azją a Starym Kontynentem.