Trwa III etap prac modernizacyjnych lokomotywowni PKP IC we Wrocławiu

Trwa III etap prac modernizacyjnych lokomotywowni PKP IC we Wrocławiu

Po niedawno zakończonym pierwszym i drugim etapie przebudowy hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny, trwają kolejne prace modernizacyjne. Przebudowa hali lokomotywowni na wrocławskiej stacji postojowej to jeden z wielu projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach największego programu inwestycyjnego PKP Intercity. Wartość całego kontraktu wynosi blisko 30 mln zł brutto.

Z początkiem kwietnia zakończył się pierwszy i drugi etap modernizacji, w których odnowiono m.in. kanały rewizyjne. W trzecim etapie zakres prac obejmuje kolejne elementy hali. Zakończenie prac planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku. Wykonawcą prac jest Mostostal Warszawa.

Obiekt ma duże znaczenie dla PKP Intercity – na wrocławskiej stacji postojowej wykonuje się bieżące i awaryjne naprawy taboru oraz przeglądy techniczne pojazdów trakcyjnych od pierwszego do czwartego poziomu utrzymania. Dzięki zakończeniu III etapu modernizacji obiektu poprawi się jego gospodarka wodna oraz podniesiony zostanie standard utrzymania taboru i ergonomia pracy zatrudnionych specjalistów.

– Ta inwestycja poprawi warunki pracy załogi stacji we Wrocławiu oraz jakość i szybkość przygotowania taboru PKP Intercity do obsługi podróżnych. Zyskają więc ludzie – pracownicy i pasażerowie. A to w konsekwencji na pewno przełoży się na jeszcze lepszą jakość obsługi i większe zadowolenie klientów, zwłaszcza tych podróżujących z Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Cieszę się, że nasz narodowy przewoźnik kolejowy cały czas się rozwija. Napędzając swój rozwój, napędza rozwój całej polskiej gospodarki. Tak rozumiemy misję każdej ze Spółek Skarbu Państwa – mówi Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W I i II etapie modernizację przeszły kanały rewizyjne oraz posadzki w hali lokomotywowni. Zakres wykonanych prac objął m.in.: wykonanie nowych kanałów rewizyjnych z elementów prefabrykowanych (pogłębienie kanałów, wykonanie wyjść awaryjnych) wraz z nowym torowiskiem oraz posadzkami betonowymi, instalacja oświetlenia w kanałach rewizyjnych, instalacja wentylacji nawiewnej w kanałach rewizyjnych, instalacja kanalizacji (pompy odwadniające, kanalizacja deszczowa, kanalizacja technologiczna) oraz instalacja gniazd wtykowych w kanałach.

– Inwestycja we wrocławską stację postojową PKP Intercity to dowód na to, że Wrocław jest jednym z kluczowych miast na kolejowej mapie Polski. To także impuls do rozwoju oferty dla województwa dolnośląskiego. Jednocześnie lokomotywownia to ważny punkt na mapie lokalnej społeczności, zapewniający stabilne zatrudnienie mieszkańcom Wrocławia i okolic – podkreśla Mirosława Stachowiak-Różecka, Poseł na Sejm RP.

Stacja postojowa we Wrocławiu to również miejsce powstającej automatycznej myjni pociągów. Będzie ona obiektem całorocznym służącym do mycia zewnętrznego pociągów. Wyposażona będzie w oczyszczalnię ścieków z obiegiem zamkniętym wody technologicznej oraz portale samojezdne ze szczotkami i dyszami wzdłuż linii toru. Ponadto na dachu pomieszczenia zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest jeszcze w tym miesiącu.

– Program inwestycyjny PKP Intercity zapewnia nam nowe i zmodernizowane wagony, lokomotywy, jak również elektryczne zespoły trakcyjne. Nie mniej ważne są zaplecza techniczne – takie jak lokomotywownia we Wrocławiu, które pozwalają na utrzymanie parku taborowego w sprawności technicznej i jego efektywną eksploatację, co przyczynia się do systematycznego rozwoju oferty połączeń – tłumaczy Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Przebudowa jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17]. PKP Intercity na przedmiotowy projekt pozyskało 515 206 885,51 zł dotacji z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łącznie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało 1 010 972 287,48 zł dotacji.

Aby zapewnić wysoki standard obsługi nowoczesnego taboru, do 2030 roku PKP Intercity zainwestuje 2,6 mld zł w przyjazne środowisku stacje postojowe i zaplecza techniczne. Unowocześnienie infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów. Po zakończeniu inwestycji będą one podzielone na trzy kategorie, dostosowane do odpowiedniego standardu uwzględniającego potrzeby taborowe w danej lokalizacji pod kątem realizacji rozkładu jazdy. W 2030 roku PKP Intercity będzie dysponować 52 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi na terenie całej Polski.