Studenci wciąż mogą podróżować na dotychczasowych zasadach

Studenci wciąż mogą podróżować na dotychczasowych zasadach

Przepisy regulujące kwestię ważności legitymacji studenckich w czasie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 nie uległy zmianie. Posiadacz legitymacji studenckiej lub doktoranckiej ważnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 (do 31 marca 2020 r.) nadal może podróżować na podstawie biletu ulgowego bez konieczności uzyskania nowego hologramu.

Przypominamy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ograniczenie w funkcjonowaniu uczelni w związku z epidemią COVID-19 obowiązuje do 30 września 2021 r. Legitymacje studenckie i doktoranckie pozostają ważne w okresie tego ograniczenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, bez konieczności potwierdzania ich ważności (uzyskania nowego hologramu). Do 29 listopada 2021 r. studenci i doktoranci w trakcie podróży pociągiem mogą posługiwać się legitymacjami, które ostatnie potwierdzenie ważności maja z semestru zimowego 2019/2020.

Uwaga – opisane zasady dotyczą wyłącznie studentów oraz doktorantów. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz słuchacze szkół policealnych posiadający uprawnienie do ulgi 37% podczas podróży transportem zbiorowym muszą posiadać legitymację z aktualnym przedłużeniem ważności na dany rok szkolny.