SKM Warszawa organizuje szkolenie na licencję maszynisty

SKM Warszawa organizuje szkolenie na licencję maszynisty

Warszawska Szybka Kolej Miejska organizuje szkolenie na licencję maszynisty. Kurs obejmuje wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone na różnych typach pojazdów kolejowych.

Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty, z późniejszymi zmianami.

Program szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencje maszynisty zawiera min.:

 • Specyfika i środowisko pracy maszynisty.
 • Technologia transportu kolejowego. Podstawowe wiadomości o eksploatacji pojazdów kolejowych (rodzaje pojazdów i ich przeznaczenie eksploatacyjne).
 • Infrastruktura kolejowa – wybrane zagadnienia z zakresu:
 • Technika prowadzenia ruchu kolejowego .
 • Sygnalizacja kolejowa.
 • Zagadnienia z zakresu pracy pracowników rewizji technicznej pociągów.
 • Budowa pojazdów kolejowych.
 • Urządzenia automatyki bezpieczeństwa pociągu oraz urządzenia czujności, prędkościomierze i radiołączność w pojazdach kolejowych.
 • Zagrożenia występujące w ruchu kolejowym. Zasady postępowania w razie poważnego wypadku, wypadku, incydentu kolejowego i wydarzeń z ludźmi oraz sytuacji ekstremalnych mogących
 • zaistnieć w czasie pracy maszynisty.
 • Zagadnienia z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych oraz przewozów wojskowych.
 • Ochrona przeciwpożarowa pojazdów kolejowych oraz terenów kolejowych (w tym pożary w tunelach).
 • Zasady prowadzenia i wypełniania podstawowych dokumentów związanych z pracą maszynisty.

Szkolenie obejmuje wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone na różnych typach pojazdów kolejowych. Szkolenie kończy się egzaminem na licencję maszynisty.

Kurs, czyli wykłady i ćwiczenia, będzie prowadzony w systemie weekendowym (soboty i niedziele). Czas trwania kursu to 15 weekendów – 298 godzin.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć to 04.09.2021 r.

Cena kursu wynosi 4 500 zł za osobę (z możliwością rozłożenia na 2 raty). Do 10 sierpnia opłata za kurs wynosi 4 200 zł za osobę!