SIM Factor dostarczy UTK trzy symulatory

SIM Factor dostarczy UTK trzy symulatory

Urząd Transportu Kolejowego poinformował o wyborze najkorzystniejsze oferty w przetargu na dostawę trzech symulatorów pojazdów kolejowych, przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych dla kandydatów na maszynistów. Wygrało konsorcjum SIM Factor oraz New Solutions Factor.

Na sfinansowanie zamówienia UTK zamierzał przeznaczyć 14 725 153,79 zł brutto. Choć oferta konsorcjum była najwyższa (13 584 538,20 zł brutto) to zdecydowało doświadczenie (oferta otrzymała 30 na 30 możliwych pkt) oraz jakość (25 na 25 możliwych pkt.). W łącznej punktacji oferta konsorcjum otrzymała 96,18 pkt. Kolejna złożona przez Autocomp Management otrzymała 59,88 pkt. Oferta złożona przez hiszpańska firmę Lander Simulation & Training Solutions S.A. nie otrzymała żadnej punktacji.

Każdy z symulatorów będzie składał się ze stanowiska symulatorowego, stanowiska symulatorowego dla egzaminatora oraz oprogramowania symulacyjnego.

Na symulatorach w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów będzie możliwe egzaminowanie w zakresie prowadzenia pociągów z prędkościami maksymalnie do 250 km/h (na podstawie wskazań sygnalizacji kabinowej – ERTMS/ETCS L1 lub ERTMS/ETCS L2), prowadzenia pociągów z prędkościami maksymalnie 160 km/h na podstawie wskazań sygnalizacji przytorowej, wykonywania pracy manewrowej i pomocniczej związanej z prowadzeniem pociągu oraz prowadzenia pociągów z wykorzystaniem radiołączności analogowej 150 MHz oraz radiołączności cyfrowej GSM-R.

Oprogramowanie symulatorów będą zawierać bazę wirtualnie odwzorowanych 54 odcinków linii kolejowych w tym: 50 zarządzanych przez PKP PLK a także dwa odcinki linii szerokotorowej zarządzanej przez PKP LHS oraz po jednym odcinku linii kolejowych zarządzanych przez PKP SKM oraz Pomorską Kolej Metropolitalną. Łączna długość symulowanych odcinków wynosić będzie 5277,937 km.

Lista odcinków linii kolejowych do odwzorowania

Zakup symulatorów jest realizowany w ramach Projektu POIS 5.2-21 pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.