Ruszyły konsultacje ws. wymagań dla instalacji wodorowych w pojazdach kolejowych

Ruszyły konsultacje ws. wymagań dla instalacji wodorowych w pojazdach kolejowych

Potrzebne jest uregulowanie kwestii wymogów krajowych dla pojazdów z napędem wodorowym. Dlatego Prezes Urząd Transportu Kolejowego przekazuje do konsultacji projekt warunków technicznych dla instalacji wodorowych w pojazdach kolejowych, opracowany przez Transportowy Dozór Techniczny. Uwagi można zgłaszać do 5 maja 2023 r.

Konieczność obniżenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń sprawia, że coraz więcej mówi się o odejściu od paliw konwencjonalnych na rzecz bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii. Jedną z alternatyw, która w nadchodzących latach będzie zyskiwać na znaczeniu, jest wodór.

Pierwsze rozkładowe pociągi z napędem wodorowym już kursują za naszą zachodnią granicą, ale także polscy producenci pracują nad własnymi pojazdami tego typu. Wodór jako paliwo jest również istotny z punktu widzenia polityki energetycznej Polski, czego dowodem jest publikacja Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Słuszne wydaje się zatem uwzględnienie wymogów dla pojazdów wodorowych w krajowych przepisach technicznych, czyli w Liście Prezesa UTK.

Załączony projekt kierowany jest przede wszystkim do producentów pojazdów, wykonawców modernizacji oraz jednostek oceniających. UTK prosi o nadsyłanie uwag do wytycznych na formularzu na adres [email protected] do 5 maja br.