Małopolska planuje przetarg na przewozy pasażerskie na okres 15 lat

Małopolska planuje przetarg na przewozy pasażerskie na okres 15 lat

Województwo Małopolskie opublikowało wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów kolejowych na terenie województwa od 13 grudnia 2026 na okres 180 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach komunikacyjnych:

 • Katowice – Olkusz – Sędziszów;
 • Kraków – Sędziszów;
 • Kraków – Tarnów – Rzeszów;
 • Tarnów – Nowy Sącz – Krynica-Zdrój;
 • Stróże/Gorlice – Jasło;
 • Kraków – Sucha Beskidzka – Zakopane;
 • Sucha Beskidzka – Żywiec;
 • Kraków – Wadowice – Bielsko-Biała;
 • Kraków – Trzebinia – Olkusz;
 • Kraków – Trzebinia – Oświęcim;
 • Oświęcim – Czechowice-Dziedzice;
 • Kraków – Oświęcim;
 • Kraków Główny – Kraków Nowa Huta – Podłęże;
 • Chabówka – Nowy Sącz;
 • Kraków – Katowice.

W przypadku linii komunikacyjnych wykraczających poza obszar województwa małopolskiego uruchomienie przewozów na tych liniach może być uzależnione od wcześniejszego zawarcia stosownych porozumień z sąsiednimi województwami.

Samorząd zastrzega się możliwość:

 • kursowania pociągów w relacjach obejmujących jedynie krótsze odcinki wymienionych powyżej linii komunikacyjnych;
 • kursowania pociągów w relacjach składających się z różnych linii komunikacyjnych (lub ich odcinków), które zostały wymienione powyżej;
 • przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, którego przedmiotem będzie obsługa jedynie niektórych z wymienionych powyżej linii komunikacyjnych (lub ich odcinków);
 • przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w częściach – przy czym poszczególne części będą mogły obejmować jedną lub kilka z wyżej wymienionych linii komunikacyjnych (lub ich odcinków), z zastrzeżeniem, że również w przypadku zamówienia udzielanego w częściach, może ono dotyczyć obsługi jedynie niektórych z wymienionych powyżej linii komunikacyjnych (lub ich odcinków).