Public Transport Service z umową na P4 jednostek 27WEb KŚ

Public Transport Service z umową na P4 jednostek 27WEb KŚ

Koleje Śląskie na początku listopada podpisały z PTS umowę na wykonanie naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych sześciu pojazdów 27WEb wraz z wykonaniem prac dodatkowych.

W ramach zamówienia oprócz wykonania prac wynikających z obowiązującej dokumentacji systemu utrzymania, dokumentacji techniczno-ruchowej, wykonawca zrealizuje prace dodatkowe.

Koleje Śląskie zleciły doposażenie pojazdów w automatyczne lusterka wsteczne zintegrowane z pakietem okiennym (4szt./pojazd). W ramach dostosowania do obowiązujących standardów w pojazdach zamontowane będą gniazdka elektryczne do zasilania urządzeń mobilnych. Przewoźnik oczekuje montażu jednego gniazda 230V i dwóch USB na dwa miejsca siedzące przy fotelach podwójnych, jednego gniazda 230V i dwóch USB przy pojedynczych fotelach w przedziałach pasażerskich oraz dwa gniazdka zawierające gniazdo 230V i 2 gniazda USB w kabinach maszynistów.

Podczas naprawy 4 poziomu utrzymania w kabinach maszynisty wymienione będą fotele maszynisty na nowe a w oknach bocznych wszystkich kabin maszynisty wymienione na nowe wszystkie zamki, klamki, uszczelki oraz amortyzatory.

W pojazdach zamontowany będzie nowe system zliczania pasażerów, monitoringu oraz nagłaśniającego i interkomu.  Przewoźnik oczekuje również wymiany aktualnie zamontowanych monitorów LCD LCD 32” na nowe monitory LCD 24”.

Pojazdy zyskają również nowy wzór malowania.

W ramach prac, Koleje Śląskie chcą dostosować radiołączność pociągową zabudowaną w pojazdach do wymagań systemu GSM-R . Zabudowane w pojazdach radiotelefony należy poddać przeglądowi wraz z dostosowaniem do pracy dwuzakresowej VHF/GSM-R. Radiotelefony po dostosowaniu do pracy dwusystemowej muszą spełniać wymagania TSI CCS.

Przypomnijmy, na sfinansowanie zamówienia śląski przewoźnik przeznaczył 49 519 431 zł brutto. Oferty złożyli Pesa Mińsk Mazowiecki (41 925 780,00 zł brutto) oraz Public Transport Service (47 395 836 zł brutto).

Po przeanalizowaniu ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Public Transport Service. O tym dlaczego oferta Pesy Mińsk Maz. została odrzucona piszemy tutaj.