Prezes SKM Warszawa dołączył do Rady Programowej Centrum Efektowności Energetycznej Kolei

Prezes SKM Warszawa dołączył do Rady Programowej Centrum Efektowności Energetycznej Kolei

Alan Beroud, prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej został nowym członkiem Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, która składa się z przedstawicieli przewoźników kolejowych, zarządców i operatorów infrastruktury oraz specjalistów z dziedziny transportu kolejowego i energetyki. Ich misją jest praca na rzecz optymalizacji zużycia energii przez podmioty działające w branży.

– Cieszę się, że dołączam do grona ekspertów mających realny wpływ na kształtowanie polityki energetycznej polskiej kolei. Podnoszenie efektywności w tym obszarze jest priorytetem Szybkiej Kolei Miejskiej. W 2020 roku, dzięki eco drivingowi, czyli efektywnej energetycznie jeździe zaoszczędziliśmy około 2,7 miliona złotych, dodając do tego bilansu znaczące korzyści dla środowiska choćby w postaci redukcji CO2.– powiedział Alan Beroud, prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej.

Celem CEEK jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 1,2 TWh w ciągu 10 lat. To tyle energii ile potrzeba do zasilenia Dworca Centralnego przez 200 lat. Taka oszczędność pozwoli również na redukcję emisji CO2 do atmosfery o ponad 1 mln ton. Taki wynik mógłby zostać osiągnięty dzięki zasadzeniu aż 8 Białowieskich Parków Narodowych.

Centrum Efektywności Energetycznej Kolei powstało w 2019 roku. Kluczowe inicjatywy platformy skupiającej ponad 70 podmiotów dotyczą rozwoju rekuperacji, eco drivingu oraz instalacji OZE.