Ponownie nie wpłynęły oferty na naprawy P4 15 lokomotyw EP09

Ponownie nie wpłynęły oferty na naprawy P4 15 lokomotyw EP09

PKP Intercity ma problem w wyborem firmy, która miała wykonać naprawy okresowe P4 15 sztuk lokomotyw elektrycznych serii EP09  z opcją napraw 7 kolejnych sztuk. W powtórzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Pierwszy przetarg na wykonanie napraw okresowych P4 15 lokomotyw elektrycznych serii EP09 z opcją na 7 kolejnych pojazdów PKP Intercity ogłosiło pod koniec września 2021 r. Na sfinansowanie zamówienia podstawowego przewoźnik przeznaczył 29 914 991,62 zł brutto oraz 43 875 321,04 z prawem opcji. Na początku listopada okazało się, że nie wpłynęła żadna oferta.

Drugie postępowanie przewoźnik ogłosił 1 grudnia. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie P4 15 lokomotyw EP09. Zamawiający wymagał wykonania naprawy okresowej P4 jednej lokomotywy nie później niż w terminie 70 dni kalendarzowych oraz udzielenia rękojmi i gwarancji na prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie przez okres nie krótszy niż 21 miesięcy dla całej lokomotywy.

Dodatkowo zamówienie obejmowało prawo opcji polegające na możliwości wykonania napraw okresowych P4 dodatkowych 7 elektrowozów. W przypadku skorzystania z prawa opcji przewoźnik musiał poinformować o tym wykonawcę przed upływem 18 miesięcy od zawarcia umowy.

W powtórzonym postępowaniu PKP Intercity zaplanowało taki sam budżet. 29 914 991,62 zł brutto na realizację zamówienia podstawowego oraz 43 875 321,04 zł brutto w przypadku skorzystania z prawa opcji.

Jak poinformowało biuro prasowe przewoźnika, w postępowaniu na wykonanie napraw okresowych P4 15 lokomotyw elektrycznych serii EP09, z terminem wpływu ofert do dnia 30.12.2021 r. godz. 12, nie złożono żadnej oferty.