W Lublińcu powstanie nowy wiadukt kolejowy

W Lublińcu powstanie nowy wiadukt kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z Miastem Lubliniec list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania kolejowo – drogowego przy ul. Częstochowskiej. Inwestycja zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym oraz usprawni komunikację drogową w mieście.

Bezkolizyjne skrzyżowanie na kolejowej trasie, którą przejeżdża ok. 160 pociągów na dobę  zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Nowy obiekt, który zamierzają zbudować PKP Polskie Linie Kolejowe i Miasto Lubliniec, będzie udogodnieniem dla mieszkańców, gdyż usprawni komunikację drogową i skróci czas przejazdu na drugą stronę torów.

List intencyjny, podpisany między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi a Miastem Lubliniec umożliwi wspólną budowę wiaduktu kolejowego w miejscu przejazdu. To skrzyżowanie ulicy Częstochowskiej z dwiema liniami kolejowymi: Kielce – Fosowskie (linia 61) i Kalety – Wrocław Mikołajów (linia 143). Inwestycja ma objąć budowę bezkolizyjnego skrzyżowania oraz prace w obszarze przyległego układu drogowego. Pod wiaduktem ma być droga, chodnik i ścieżka rowerowa.

List intencyjny przewiduje wspólne przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych. Dokumentacja techniczna opracowana zostanie w najbliższych dwóch latach. Realizacja inwestycji planowana jest w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021 – 2027. 

Zasady współpracy w zakresie realizacji i finansowania kolejnych etapów zostaną określone w odrębnych porozumieniach.