Polregio przekształcone w spółkę akcyjną

Polregio przekształcone w spółkę akcyjną

Od 1 grudnia Polregio  zmieniło formę prawną. Kolejowy przewoźnik pasażerski będzie funkcjonował jako spółka akcyjna. Przekształcenie Polregio Sp. z o.o. w Polregio  S.A. wzmocni pozycję spółki na rynku. 

– To kolejny kamień milowy po dodatnim wyniku finansowym w 2020 r. i wyjściu z definicji spółki w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz podpisaniu wieloletnich umów przewozowych. Przez ostatnie 1,5 roku radykalnie poprawiliśmy naszą sytuację. Dzisiaj to same instytucje finansowe zgłaszają się do Polregio , aby wziąć udział w naszym wartym blisko 7 mld zł programie inwestycyjnym. Przekształcenie spółki w akcyjną to dla nas niezwykle istotny etap umacniania pozycji Polregio jako lidera rynku przewozów kolejowych w Polsce – mówi Artur Martyniuk, prezes zarządu Polregio .

Aktualne dane spółki:

Polregio S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000929422
NIP 526 25 57 278
REGON 017319719