PLK ogłosiły przetarg na realizację kampanii „Bezpieczny przejazd” – etap III

PLK ogłosiły przetarg na realizację kampanii „Bezpieczny przejazd” – etap III

PKP Polskie Koleje Liniowe ogłosiły postępowanie na przygotowanie oraz realizację strategii i kreacji w ramach Realizacji kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” – etap III.

Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” zgodnie z podziałem na cztery części:

Część A – przygotowanie oraz realizacja strategii i kreacji (w tym m.in. projektowanie i produkcja materiałów informacyjnych i promocyjnych, wystawienniczych oraz multimedialnych, materiałów i pomocy dydaktycznych) w ogólnopolskiej kampanii społecznej, dotyczącej podnoszenia świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych, w ramach Realizacji kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” – etap III;

Część B – produkcja, przygotowanie do dystrybucji (zapakowanie) i dostarczenie materiałów drukowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej, dotyczącej podnoszenia świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych, w ramach Realizacji kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” – etap III;

Część C – kompleksowe przygotowanie, realizacja oraz obsługa ogólnopolskiej kampanii medialnej dotyczącej podnoszenia świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych, w ramach Realizacji kampanii
społecznej „Bezpieczny Przejazd” – etap III;

Część D – przygotowanie oraz realizacja działań public relations i event marketing w ogólnopolskiej kampanii społecznej, dotyczącej podnoszenia świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych, w ramach Realizacji kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” – etap III

Poszczególne działania będą wykonywane każdorazowo na zlecenie PKP PLK zgodnie z OPZ dla danej części.

Zamówienie będzie realizowane do 31 października 2023 r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty wynikającej z umowy.

Na oferty spółka czeka do 26 października 2022 r., do godziny 11:00.

Cel realizacji projektu jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych, zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, minimalizacja liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowodrogowych oraz terenach kolejowych, kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych oraz dotarcie z przekazem do jak największej grupy społeczeństwa.

Kampania „Bezpieczny przejazd” trwa nieprzerwanie od 2005 roku. Przez pierwsze cztery lata prowadzona była w miesiącach letnich, mając na celu zmianę postawy uczestników ruchu drogowego. Od 2009 r. PKP Polskie Linie Kolejowe przekonują do bezpiecznego zachowania przez cały rok prowadząc różnorodne akcje informacyjno-edukacyjne na przejazdach, w szkołach, czy przedszkolach.