PLK dbają o zdrowie pracowników i współpracowników

PLK dbają o zdrowie pracowników i współpracowników

Standardy higieny zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, maksymalne wykorzystanie pracy zdalnej, kontrola stanu zdrowia pracowników, odpowiedzialna współpraca z wykonawcami – to podstawowe zmiany, jakie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadziły w działalności spółki w sytuacji stanu epidemii koronawirusa.

Wprowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i na bieżąco aktualizowane zalecenia dotyczące pracy w sytuacji epidemii koronawirusa, pozwalają na bezpieczną pracę tysięcy osób oraz prowadzenie ruchu pociągów i realizację inwestycji. Codziennie odnotowywane odpowiedzialne zachowanie i zrozumienie sytuacji przez pracowników PLK oraz personel przewoźników i wykonawców w obecnej sytuacji odgrywa kluczowe znaczenie.

W trosce o bezpieczeństwo ludzi

Na wszystkich stanowiskach spółki w całym kraju realizowane są wytyczne GIS. Wszyscy pracownicy znają aktualne wytyczne dotyczące postępowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Zachowywany jest wymagany dystans w niezbędnych kontaktach. Lokalnie prowadzony jest pomiar temperatury pracowników. Jest stała dbałość o dostęp do środków dezynfekujących, zwiększono także częstotliwość czyszczenia i odkażania newralgicznych miejsc i powierzchni.

Praca zdalna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na wszystkich możliwych stanowiskach zapewniły formę pracy zdalnej. Na maksymalną skalę realizowany jest elektroniczny obieg dokumentów. Spotkania odbywają się w formie wideo oraz telekonferencji. Odległości, między koniecznymi do bieżącej pracy stanowiskami, zwiększono do minimum 1,5 metra. Osoby pracujące w terenie korzystają z transportu z zachowaniem zaktualizowanych wymogów.

Inwestycje – współpraca, bezpieczeństwo, odpowiedzialność

Wprowadzone są zmiany dotyczące organizacji i sposobu współpracy zamawiającego i wykonawców na budowach. Poza obowiązującymi wszystkich wymogami sanitarnymi, ograniczono do minimum liczbę osób w komisjach odbiorowych, a dojazd do inwestycji odbywa się oddzielnymi środkami transportu. Odbiory prowadzone są indywidualnie dla każdej branży.

W terenie, pociągach, na granicach

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej. Prowadzą działania samodzielnie oraz wspólnie z Policją i Strażą Graniczna. To m.in. stałe patrole oraz działania związane z pomiarem temperatury osób na niektórych przejściach granicznych. Udział w akcjach z osobami, u których stwierdzono podejrzenie zakażeniem koronawirusem odbywa się z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla bezpieczeństwa pracowników oraz realizacji zadań ściśle wykonują zalecenia właściwych ministerstw oraz współpracują ze spółkami kolejowymi i otoczeniem biznesowym, a także organizacjami samorządowymi i społecznymi.