PKP SKM w Trójmieście chce kupić nowe pociągi

PKP SKM w Trójmieście chce kupić nowe pociągi

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście ogłosiła postępowanie na dostawę 10 fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z dostawą sprzętu przeznaczonego do unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru.

EZTy przeznaczone będą do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze aglomeracyjnym na trasie pomiędzy Gdańskiem Śródmieście a Rumią.

Przewoźnik oczekuje dostawy pojazdów czteroczłonowych . Wymagane jest zastosowanie wózków napędowych i tocznych dwuosiowych. Liczba osi napędnych nie może być mniejsza niż 4. Kabiny maszynisty na obu końcach pojazdu muszą zapewniać jazdę równorzędną w obu kierunkach oraz prowadzenie zespołu do 2 pojazdów w trakcji wielokrotnej. Każdy pojazd musi posiadać min. 8 drzwi zewnętrznych dla pasażerów z jednej strony pojazdu (nie wliczając drzwi do kabiny maszynisty lub przedziału ochronnego bezpośrednio przylegającego do kabiny maszynisty – o ile występują w pojeździe).

Nie dopuszcza się rozwiązań pojazdu piętrowego.

Klimatyzowana przestrzeń musi zapewnić min. 170 miejsc siedzących, dopuszcza się maksymalnie 10% miejsc uchylnych, ilość miejsc stojących ustalono na min 287, w wyliczeniu powierzchni przyjąć 4 osoby/m2.

Wymagana prędkość eksploatacyjna to min. 140 km/h.

Wysokość podłogi musi wynosić, w strefie wejście do pojazdu: 960 mm ±10mm nad poziomem główki szyny. W całym przedziale pasażerskim zmiana wysokości podłogi musi odbywać się za pomocą pochylni o nachyleniach zgodnych z TSI PRM, wymóg nie dotyczy podłogi zlokalizowanej bezpośrednio w sąsiedztwie skrajnych wózków napędowych.

Przewoźnik chce aby każdym pojeździe była jedna toaleta przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodna z wymaganiami TSI PRM.

Pojazd musi być przystosowany do obsługi dwuosobowej i jednoosobowej w zależności od potrzeb.

PKP SKM w Trójmieście nie wymaga instalacji systemu ETCS w pojazdach, jeśli jednak wykonawca dostarczy elektryczne zespoły trakcyjne z zainstalowanym Europejskim System Sterowania Pociągiem (system ETCS) poziomu L1 i L2 wymagane jest zainstalowanie w siedzibie zamawiającego urządzeń do diagnostyki urządzeń pokładowych ETCS poziomu 2 pozwalających stwierdzić sprawność techniczną urządzeń pokładowych ETCS, w tym urządzeń do kontroli komunikacji radiowej z balistami.

Termin składania ofert upływa 29 września 2022 r. O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria: liczby osi napędnych do liczby wszystkich osi w każdym pojeździe – waga 2,5 pkt, suma prześwitu pasażerskich drzwi zewnętrznych w każdym pojeździe – waga 2,5 pkt oraz cena – 95 pkt.

Wszystkie pojazdy muszą być dostarczone do końca 2023 r.