PKP Intercity wybrało dostawcę automatów z przekąskami do wagonów COMBO

PKP Intercity wybrało dostawcę automatów z przekąskami do wagonów COMBO

PKP Intercity rozstrzygało przetarg na dostawę 30 automatów vendingowych. Postępowanie zawierał prawo opcji pozwalające na zakup kolejnych 118 urządzeń.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierza przeznaczyć kwotę: 8 423 682,55 zł brutto bez prawa opcji oraz 76 851 817,46 zł brutto z prawem opcji.

Jedyną ofertę złożyło spółka QUATTRO z Krakowa, która za wykonanie  przedmiotu zamówienia bez prawa opcji oczekiwała 6 276 690 zł brutto, a za wykonanie przedmiotu zamówienia z prawem opcji 49 854 852 zł.

Zamówienie podstawowe obejmowało:

  • dostawę fabrycznie nowych 30 sztuk automatów vendingowych, w tym: 15 sztuk automatów vendingowych na napoje zimne i przekąski oraz 15 sztuk automatów vendingowych na napoje ciepłe,
  • montaż automatów vendingowych wskazanych powyżej w 15 wagonach osobowych typu Combo,
  • świadczenie kompleksowych usług serwisowych automatów vendingowych przez okres 12 miesięcy od momentu odebrania pierwszego automatu vendingowego zamontowanego w Pojeździe,
  • kompleksowe przeszkolenie personelu z obsługi automatów vendingowych w wagonach osobowych typu Combo.

Przewoźnik przewiduje zastosowanie prawa opcji polegające na:

  • dostawie fabrycznie nowych 118 szt. automatów vendingowych tj.: 59 szt. automatów vendingowych na napoje zimne i przekąski oraz 59 szt. automatów vendingowych na napoje ciepłe,
  • montażu automatów vendingowych wskazanych powyżej w 45 wagonach osobowych typu Combo oraz w 14 EZT ED74,

Oczywiście przewoźnik nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji.

Przypomnijmy, że temat automatów vendingowych pojawił się w połowie czerwca 2019 r., kiedy to PKP Intercity ogłosiło dialog techniczny na dostawę takich maszyn. W kwietniu 2021 r. przewoźnik wystosował zapytanie o oferty na leasing 148 urządzeń. Wiedza przekazane przez uczestników pozwoliła zweryfikować oczekiwania spółki i ogłosić przetarg. Niestety w postępowaniu nie zgłosiła się żadna firma. Choć na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 16 482 135,26 zł brutto, a z prawem opcji 20 695 185,38 zł brutto przetarg został unieważniony. Po tym niepowiedzeniu w listopadzie 2021r. spółka ponownie ogłosiła zapytanie dotyczące takich maszyn. Decyzja ta zbiegła się z odbiorem ostatniego z 60 zamówionych wagonów COMBO. W maju 2022 r. przewoźnik ogłosił kolejne postępowanie na dostawa automatów vendingowych. W przetargu złożono jedną ofertę ale okazała się ona za wysoka i przetarg unieważniono. W czerwcu 2023 r. PKP Intercity ogłosiło kolejny przetarg, którym tym razem został rozstrzygnięty.

Dodajmy, że w między czasie przewoźnik ogłosił RFI dotyczące obsługi urządzeń. W sprawie obsługi i zaopatrywania automatów vendingowych odpowiedziała jedna firma.