PKP PLK zmodernizują i zelektryfikują odcinek Oleśnica – Kępno

PKP PLK zmodernizują i zelektryfikują odcinek Oleśnica – Kępno

PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały najkorzystniejszą ofertę namodernizuję i elektryfikuję odcinka Oleśnica – Kępno na linii nr 181. Efektem przeprowadzonej inwestycji o szacowanej wartości ok. 600 mln zł. będzie możliwość dojazdu pociągiem m.in. do Wrocławia i Wielunia czy lepsza obsługa podróżnych na 8 stacjach i przystankach. Projekt jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Przebudowa odcinka Kępno – Oleśnica wraz z elektryfikacją umożliwi powrót pociągów pasażerskich po ponad 20 latach. Nie będzie konieczności zmian lokomotyw z elektrycznych na spalinowe, co przełoży się na krótszy czas przejazdu. Wzrośnie przepustowość trasy, co oznacza, że będzie mogło jeździć więcej pociągów.

Inwestycja ze środków Krajowego Planu Odbudowy to kolejny krok w zwalczaniu wykluczenia komunikacyjnego i polepszenia oferty przewozowej na kolei. Szybsze i sprawniejsze podróże zapewni elektryfikacja trasy między Kępnem a Oleśnicą. Mieszkańcy otrzymają możliwość wygodnych podróży między województwem dolnośląskim, wielkopolskim i łódzkim – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. wykluczenia komunikacyjnego.

Dzięki przebudowie odcinka Kępno – Oleśnica, który będzie w przyszłości elementem szybkiego połączenia Wrocławia z Łodzią, pasażerowie otrzymają komfortowe połączenia międzywojewódzkie ekologicznym i efektywnym środkiem transportu, jakim jest kolej – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dzięki inwestycji na linii łączącej województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i śląskie poprawi się komfort obsługi pasażerów na 3 stacjach Bralin, Syców, Jemielna Oleśnicka i 5 przystanków Perzów, Gęsia Górka, Stradomia, Poniatowice, Cieśle. Podróżni zyskają wygodniejsze warunki podróży dzięki nowym peronom wyposażonym w ławki, wiaty, informację pasażerską. Jasno oświetlone obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony będą wyższe, dzięki czemu wsiadanie i wysiadanie z pociągów będzie wygodniejsze.

Prace obejmą modernizację 53 km torów między Kępnem a Oleśnicą, w tym budowę sieci trakcyjnej na 46 km i przebudowę sieci na stacjach Kępno i Oleśnica. Zasilanie trasy w energię elektryczną zapewnią nowe podstacje trakcyjne Gęsia Górka i Poniatowice. Trasa zostanie przystosowana do obsługi pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h, a towarowych z prędkością 100 km/h.

W ramach inwestycji wymienione będą również tory oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Sprawny nadzór nad ruchem pociągów będzie prowadzony m.in. z nowej nastawni w Kępnie. Wzrost poziomu bezpieczeństwa przyniesie modernizacja 55 przejazdów kolejowo-drogowych, 5 mostów oraz 1 wiaduktu kolejowego.

Podpisanie umowy na zaprojektowanie prac i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 181 Herby Nowe – Oleśnica na odcinku Kępno – Oleśnica z elektryfikacją” nastąpi w IV kwartale 2023 roku. Realizacja inwestycji została zaplanowana do końca 2025 roku. Wartość robót przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie to 578 mln zł netto. Inwestycja jest realizowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.