PKP Intercity podpisało umowę na zakup 20 nowych lokomotyw

PKP Intercity podpisało umowę na zakup 20 nowych lokomotyw

PKP Intercity podpisało umowę z nowosądecką spółką Newag na zakup 20 lokomotyw elektrycznych. W ramach kontraktu zakupione zostaną lokomotywy Griffin – co przyczyni się do rozbudowy parku taborowego o platformy tych lokomotyw. Warta ponad 500 mln zł brutto umowa jest kolejnym krokiem we wzmacnianiu parku lokomotyw PKP Intercity i zwiększaniu komfortu podróży.

Wzmocnienie floty przewoźnika nowymi pojazdami pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie parku wagonowego narodowego przewoźnika. Podpisany kontrakt opiewa na ponad  500 mln zł brutto i jest częścią strategii inwestycyjnej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, dzięki której w perspektywie 2030 roku, całość floty będzie nowa lub zmodernizowana. Na inwestycje taborowe przeznaczone zostanie 24,5 mld złotych. Nowoczesny tabor pozwoli na wypełnienie zapotrzebowania na przejazdy koleją, które systematycznie wzrasta.

W tych trudnych popandemicznych czasach, kiedy na wschodzie toczy się wojna, a światowa gospodarka nie jest w najlepszej formie, niezwykle ważne są takie kontrakty. Ostatni odebrany w poprzednim zamówieniu z NEWAGu pojazd, został oklejony specjalną grafiką promującą akcję „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”. Jak widać nie były to puste deklaracje czy działania wizerunkowe niepoparte czynami. PKP Intercity zainwestowało już 7,5 mld złotych, a 99% tej kwoty trafi do polskich producentów – przypomina Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Nowosądecki NEWAG po raz kolejny wygrał przetarg zorganizowany przez PKP Intercity. Cieszymy się, że spółka skarbu państwa korzysta z usług krajowych producentów. Lokomotywy Griffin to nowoczesne pojazdy, które znacznie podnoszą standard usług świadczonych przez narodowego przewoźnika kolejowego. Wybór NEWAGu wzmacnia polski przemysł i gospodarkę, ale też wzmacnia potencjał PKP Intercity. Zyski, jak zawsze przy tego typu transakcjach, będą zauważalne dla wszystkich stron – kolejarzy, przemysłu i przede wszystkim pasażerów. Tak wyobrażamy sobie działanie spółek Skarbu Państwa – podkreśla Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Nowe pojazdy będą wykorzystywane w połączeniach krajowych. Poprowadzą wagony w relacjach do Wrocławia, Poznania, Gdyni, Olsztyna, Szczecina, Krakowa, Katowic, Zielonej Góry i Białegostoku.

W ramach przetargu zakupione zostaną lokomotywy jednosystemowe o prędkości eksploatacyjnej 160 km/h. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie posiadanego przez przewoźnika parku wagonowego – który systematycznie powiększa się o nowe i zmodernizowane jednostki. Lokomotywy będą miały budowę modułową, a zasilane będą z sieci trakcyjnej 3 kV DC.

Zakup kolejnych lokomotyw Griffin to ważne wydarzenie na rynku taboru kolejowego w Polsce, ponieważ pokazuje dążenie do rozpoczęcia trendu zakupów długich serii pojazdów kolejowych, co w znaczący sposób ułatwi zarządzanie nimi i ich utrzymanie. Tego rodzaju zakupy są również ważne w kontekście modernizacji i elektryfikacji polskiej sieci kolejowej. Zakupy taboru, przebudowa baz serwisowych, modernizacja dworców oraz nowe narzędzia do sprzedaży biletów i informowania o ofercie – właśnie tak, naszym zdaniem, powinna być modernizowana polska kolej, co realizujemy w Grupie PKP poprzez różne programy inwestycyjne – mówi Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP S.A.

Dziś podpisujemy kolejną umowę, która przybliży PKP Intercity do wyznaczonego w naszej strategii inwestycyjnej celu. Kolejne kontrakty stale powiększają nasz park taborowy i systematycznie wzmacniają możliwości operacyjne. Dwadzieścia nowych lokomotyw to możliwość uruchamiania dodatkowych połączeń i większa niezawodność pojazdów w różnych warunkach pogodowych – mówi Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity.

Bezpieczną eksploatację lokomotyw zapewni zastosowany system bezpieczeństwa ETCS poziomu L1 i L2. Wyposażenie podnoszące poziom bezpieczeństwa lokomotyw obejmie również systemy diagnostyki pokładowej, monitoringu wizyjnego i przeciwpożarowy system alarmowy. Lokomotywy będą posiadały także nadajniki GPS. Nowe jednostki wzmocnią możliwości operacyjne przewoźnika.

Nie będą to pierwsze lokomotywy jednosystemowe firmy NEWAG w parku taborowym PKP Intercity. Dwa lata temu zakończyły się odbiory 30 lokomotyw elektrycznych, które do dziś pozostają najnowocześniejszym typem lokomotyw używanym przez PKP Intercity. Pojazdy rozwijają prędkość do 160 km/h i prowadzą pociągi przewoźnika na terenie całego kraju. Wartość całego kontraktu wyniosła 551,4 mln zł brutto, a NEWAG dostarczył wszystkie lokomotywy w ciągu zaledwie 11 miesięcy.

Cieszy nas podpisanie kolejnej umowy z PKP Intercity. Pokazuje to zaufanie jakim obdarzył nas narodowy przewoźnik. Wierzę, że zastosowane rozwiązania techniczne sprawiają, że nasze pojazdy wpływają na podnoszenie komfortu nie tylko samej podróży, lecz również pracy maszynistów – zapewnia Zbigniew Konieczek, prezes zarządu NEWAG S.A.

Dodatkowo w 2023 roku park taborowy przewoźnika wzmocnią pierwsze z 10 lokomotyw wielosystemowych z nowosądeckiego NEWAGu. Umowa została podpisana w październiku 2021 roku, a PKP Intercity ma prawo rozszerzyć zamówienie do 15 pojazdów. Lokomotywy wielosystemowe pojadą nawet 200 km/h, co pozwoli na efektywne wykorzystanie modernizowanych linii kolejowych. Dodatkowo będą posiadały homologację na sześć krajów, dzięki czemu poprowadzą składy wagonowe nie tylko po polskich, lecz również europejskich sieciach kolejowych. Łączna kwota zakontraktowanych umów z firmą NEWAG wynosi ponad 1,3 mld zł brutto.