PKP IC unieważniło przetarg naprawy P4 lokomotyw EP09

PKP IC unieważniło przetarg naprawy P4 lokomotyw EP09

PKP Intercity oficjalnie zakończyło przetarg na naprawy P4 15 lokomotyw EP09. Było to już drugie podejście przewoźnika na wykonanie prac przy tych lokomotywach.

Podobnie jak w pierwszym postępowaniu, także w drugim nie wpłynęła żadna oferta i PKP Intercity unieważniło przetarg.

Przypomnijmy, że przedmiot zamówienia obejmował wykonanie P4 15 lokomotyw EP09. Zamawiający wymagał wykonania naprawy okresowej P4 jednej lokomotywy nie później niż w terminie 70 dni kalendarzowych oraz udzielenia rękojmi i gwarancji na prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie przez okres nie krótszy niż 21 miesięcy dla całej lokomotywy.

Dodatkowo zamówienie obejmowało prawo opcji polegające na możliwości wykonania napraw okresowych P4 dodatkowych 7 elektrowozów.

W powtórzonym postępowaniu PKP Intercity zaplanowało taki sam budżet. 29 914 991,62 zł brutto na realizację zamówienia podstawowego oraz 43 875 321,04 zł brutto w przypadku skorzystania z prawa opcji.