KD ponawiają przetarg na wykonanie prac przy Impulsach

KD ponawiają przetarg na wykonanie prac przy Impulsach

Koleje Dolnośląskie ogłosiły drugi przetarg na wymiana kół monoblokowych, tarcz hamulcowych i sprężyn pneumatycznych w pojazdach typu 31WE i 36WEa. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia zaplanowanego budżetu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania. Zadanie 1 obejmuje wymianę kół monoblokowych, tarcz hamulcowych i sprężyn pneumatycznych w pięciu elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 31WE. Zadanie 2 dotyczy wymiany tych samych elementów w pięciu pojazdach 36WEa.

Przewoźnik oczekuje, że prace zostaną wykonane w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym termin realizacji przedmiotu umowy w każdym pojeździe wynosi do 15 dni roboczych
liczonych od daty przekazania pojazdu.

O wyborze wykonawcy zdecyduje cena. Oferty można składać do 18 lutego 2022 r.

Przypomnijmy, że w pierwszym postępowaniu na sfinansowanie zamówienia Koleje Dolnośląskie przeznaczyły 6 300 766,13 zł brutto, a jedyną ofertę złożył Serwis Pojazdów Szynowych, który za wykonanie prac oczekiwał łącznie 8 702 250 zł brutto.