PKP Cargo unieważniło przetarg na lokomotywy wielosystemowe

PKP Cargo unieważniło przetarg na lokomotywy wielosystemowe

PKP Cargo unieważniło przetarg na dostawę pięciu elektrycznych lokomotyw wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Zakup pojazdów miał być współfinansowany w ramach projektu „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewóz intermodalnych”.

PKP Cargo kilka razy przesuwało termin otwarcia ofert.  Początkowo oferty mieliśmy poznać 15 lutego, następnie 1 marca oraz 22 marca, aż ostatecznie przewoźnik wymagał złożenia ofert do 12 kwietnia. Przesunięcia terminów wynikało to z dużego zainteresowania i ponad 150 pytań od wykonawców.  W końcu w połowie kwietnia PKP Cargo poinformowało, że w postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Unieważnienie przetargu to duży kłopot dla przewoźnika. Zakup pojazdów był realizowany w ramach  „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewóz intermodalnych”, którego wartość przekracza 243 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 92 mln zł.

W ramach tego zadania przewoźnik odebrał pierwszą partię platform intermodalnych, które produkuje dla spółki konsorcjum polsko-rumuńskie Wagony Świdnica – ASTRA RAIL.

Przypomnijmy, że PKP Cargo przetarg na dostawę pięciu elektrowozów wraz ze świadczeniem usług utrzymania ogłosiło w połowie stycznia 2021 r.  Lokomotywy wielosystemowe (3 kV DC, 15kV AC i 25kV AC) o mocy min. 5000 kW miały być dopuszczenie do ruchu w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Przewoźnik wymagał, aby pojazdy na dzień dostawy posiadały dopuszczenia do eksploatacji  systemem ETCS poziomu 1 i 2 na terenie Polski  i Austrii. Dopuszczenie systemy ETCS poziomu 1 i 2 na terenie Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć nie później niż do 31 grudnia 2023 r.